Vallarum 8:5 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid det laga skifte som genomfördes av Vallarums marker 1834. Denna fastighet som på kartan här till vänster är märkt med “Hd” var till storlek 3/56 mantal och var ett skatterusthåll som ägdes av åbon Måns Mårtensson som erhållit ägorna med utflyttningsskyldighet.

                                                                                                                                          Källa: Lantmäteriet   Källa: Lantmäteriet

                                                                                                                                   Kartorna här ovan visar utmarkerna till Vallarum nr 8, som ägdes gemensamt av de fem fastigheterna som tillhörde Vallarum nr 8 vid det laga skiftet.

Till vänster en karta från 1840 då det sker en delning av utmarkerna till fastigheterna Vallarum 8:2 t o m 8:6 3/8 mantal

A           8:4         3/16 mantal       äges av Pehr Mårtensson
B           8:5         3/56 mantal       äges av Måns Mårtensson
C           8:34       3/56 mantal       äges av Lars Sallberg
D           8:3         3/16 mantal       äges av Bengt Erlandsson
E           8:35     3/112 mantal       äges av Mårten Månsson

Källa: Lantmäteriet

 

Källa: Lantmäteriet

 

1861 sker en hemmansklyvning av fastigheten Vallarum 8:5 med följande fördelning av markerna om 11/224 mantal:

A          8:7           11/1344 mantal         äges av Anders Eriksson
B          8:8           11/1344 mantal         äges av Göran Persson
C          8:9           11/2688 mantal         äges av Johan Persson
D          8:10         11/2688 mantal         äges av Anders Månsson
E          8:11          11/1344 mantal        äges av Sven Månsson
F          8:12          11/2688 mantal        äges av Ola Jönsson
G         8:13           11/1344 mantal       äges av Anders Andersson
H         8:14           11/2688 mantal        äges av Jöns Åkesson

 

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses fastigheten efter den hemmansklyvning som genomfördes 1861. Den ursprungliga fastigheten omfattade områdena 40, 41, 43, 44, 45 och 46 samt två onumrerade område. På den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten med flera olika
fastighetsbeteckningar.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1834 - Måns Mårtensson och Anna Johansdotter

Bilder