Hårderupsposten är en lokal tidning som under 50 år utkom i Hårderup,  Starrarp och Bjälkhult med omnejd. Den riktade sig till 120 hushåll och hade en upplaga på 500 exemplar. Tidningen har en lång historia och publicerades årligen sedan Bertil Persson startade den 1970 i sitt föräldrahem i Hårderup.

Hårderupsposten täckte lokala nyheter och evenemang och var en viktig informationskälla för samhället. Det är imponerande att den hade den högsta täckningen av alla lokala tidningar i Sverige!

Vi kommer att lägga in samtliga nummer av Hårderupsposten här. Tryck på önskad länk för att ladda ner. 

 

Sponsras av