Föreningen Frenningeboken hjälper dig att lära mer historia om fastigheterna och människorna i Frenninge socken. Vår ambition är att beskriva varje fastighets historia. Vår databas kommer efterhand att fyllas av arkivmaterial, nedtecknade minnen, tidningsurklipp, fotografier, m.m.

Sponsras av