Välj en sida

Nils Svante Nyman (Fränninge nr 23)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 23:9 (avregistrerat nummer) 29 juni 1948 - 4 maj 1970

Nils Svante Nyman var född den 9 augusti 1913 i Östra Sallerup och han var son till arrendatorn Nils Sigfrid Nyman och hans hustru Augusta Elisabeth Svensson i Östra Sallerup. Nils Svante kom ifrån Brandstad den 19 mars 1948 och han flyttade senare till Torget i Vollsjö och där han avlider den 27 juni 1971.