Fränninge socken

Frenninge socken var även egen kommun fram till 1952. Då bildade man, tillsammans med Vollsjö och Brandstad, storkommunen Vollsjö. 1973 blev vi den nordligaste socknen i nuvarande Sjöbo kommun.

 

Tidigare tillhörde vi Malmöhus län, numera Skåne län.

Frenninge socken är beläget i norra delen av Färs härad.

Naturen inom Frenninge socken är omväxlande med slättbygd i söder och med en övergång till rena skogsmarker i norr och nordost, där vi befinner oss på Linderödåsens nedersta sluttning.

Inom Frenninge socken fanns fram till skiftesreformerna på 1820- och 30-talen följande byar:

Frenninge (kyrkbyn) som var störst av byarna och utgjorde en egen ”rote” med ca en tredjedel av socknens totala yta, liksom till antalet invånare. Norra roten bestod av byarna Hårderup och Starrarp och de ursprungligen enskilt belägna gårdarna Skumparp, Bjälkhult och så Starrarps ora, som utgjorde en särskild del av Starrarps by. Den östra roten utgjorde också ca en tredjedel av socknens yta och befolkning. Medan den norra ”roten” hade två till storlek lika byar, så dominerades den östra ”roten” av Vallarum. Därutöver fanns de enskilda gårdarna Puus, Brostorp, Molleröd och Hovdahus.

Utdrag ur boken “Frenninge socken genom tiderna” Frenninge socken en naturskön socken

 

Sponsras av