Föreningen Frenningeboken är en ideell hembygdsforskarförening med säte i Frenninge.

För att finansiera digitaliseringen måste vi få hjälp av Er som finner intresse och glädje i vår hemsida. Vi tar gärna emot gåvor på vårt bankkonto i Sparbanken Syd.

Kontoinnehavare: Föreningen Frenningeboken.
Kontonummer: 9570 525081290-5

Välkomna till Frenninge socken.

Frenninge socken var även egen kommun fram till 1952. Då bildade man, tillsammans med Vollsjö och Brandstad, storkommunen Vollsjö. 1973 blev vi den nordligaste socknen i nuvarande Sjöbo kommun.

Tidigare tillhörde vi Malmöhus län, numera Skåne län.

Frenninge socken är beläget i norra delen av Färs härad.

Naturen inom Frenninge socken är omväxlande med slättbygd i söder och med en övergång till rena skogsmarker i norr och nordost, där vi befinner oss på Linderödåsens nedersta sluttning.

Inom Frenninge socken fanns fram till skiftesreformerna på 1820- och 30-talen följande byar:

Frenninge (kyrkbyn) som var störst av byarna och utgjorde en egen ”rote” med ca en tredjedel av socknens totala yta, liksom till antalet invånare. Norra roten bestod av byarna Hårderup och Starrarp och de ursprungligen enskilt belägna gårdarna Skumparp, Bjälkhult och så Starrarps ora, som utgjorde en särskild del av Starrarps by. Den östra roten utgjorde också ca en tredjedel av socknens yta och befolkning. Medan den norra ”roten” hade två till storlek lika byar, så dominerades den östra ”roten” av Vallarum. Därutöver fanns de enskilda gårdarna Puus, Brostorp, Molleröd och Hovdahus.

Läs mer i vår bok ”Frenninge socken genom tiderna”

Föreningen Frenningeboken. Historik

Föreningen Frenningeboken föregicks av en studiecirkel, som startade 1979, med namnet ”Vi och vår kyrka”. Initiativtagare och ledare var vår dåvarande kyrkoherde Karl-Erik Rignéll.

Denna studiecirkel utgav 1987 boken ”Frenninge socken genom tiderna”. Finasieringen ordnades genom ett lån i Frenninge Sparbank med de enskilda studicirkeldeltagna som borgenärer.

Mottagandet av boken blev bättre än väntat. De 1500 exemplaren såldes snart slut och en andra upplaga på 1000 ex. trycktes. Denna upplaga förväntades räcka i 25 år, vilket har visat sig vara en helt riktig bedömning. Boken är slutsåld, men kan finnas på antikvariat och loppisar.

Denna framgång gav mersmak och studiecirkeln fortsatte arbetet med att samla in och dokumentera Frenninge sockens historia och som vanligt var Karl-Erik Rignéll den drivande kraften, medan Gösta Persson, Frenninge var energisk organisatör av det insamlade och nedtecknade historiska materialet

1990 bildades Föreningen Frenningeboken för att få en fastare organisation av arbetet och hantering av ekonomin. I den första styrelsen ingick följande personer: Karl-Erik Rignéll, Lund, Hilding Hansson, Molleröd, Malte Olofsson, Frenninge Östra, Inge Olsson, Vallarum, John-Erik Ottosson, Vallarum, Bertil Persson, Starrarp, Gösta Persson, Frenninge, Sture Persson, Vollsjö, Yngve Persson, Skumparp och Alma Hansen, Frenninge.

1991 blev bok nr 2 klar och heter Mollerödsgården och Frenningebygden. Den innehåller framförallt en unik dagbok från 1850-talets Molleröd, men även en hel del om socknen i övrigt.

Idén om en ren fotobok ledde fram till bok nr 3. Den heter Frenninge socken i ord och bild  och kom ut 1995.

Under åren hade vi dock samlat på oss ytterligare material, inte minst av tidigare hembygdsforskare. Med nya styrelsemedlemmar kom också fler infallsvinklar och fördjupningar inom speciella områden. Allt detta hopsamlade material publicerades i bok nr 4 som heter Liv och leverne i Frenninge socken. Boken kom ut 2009.

Några fler böcker är inte planerade utan vi tänker satsa på vår nya hemsida, som efterhand kommer att rymma stora mängder hembygdshistoria, både bearbetat och obearbetat material.

Nuvarande styrelse: John-Erik Ottosson ordf., Bertil Persson sekr., Ingegerd Ottosson kassör,  Kjell-Åke Persson, Monica Strömbäck, Bertil Andersson, Ingrid Andersson, Ewa Andersson.

Suppleanter: Siv Persson, Lars Larsson, Jan Erik Johansson

Bertilihultet,

Ansvarig utgivare Bertil Persson

 

Bild: Per Söderhielm

Vinjettbilden med storkarna på kyrktornet i Frenninge har tredubbel symbolik med avseende på människorna i Frenninge socken. För det första är storken en vedertagen symbol för födelse och korset är ofta symbol för döden. Vi har ju många uppgifter om människorna födelse och död i vårt historiska material. För det andra kan den sittande storken symbolisera oss som stannat kvar i vår hembygd, medan den flygande storken kan symbolisera de som prövat sina vingar och flyttat härifrån. För det tredje kan den sittande storken symbolisera oss som stannat kvar, medan den flygande symbolisera alla som flyttat hit och berikat vår bygd.

Sponsras av