Hårderup 8:7 (avregistrerat nummer)

Adress Skumparpsvägen 231-65
Aktuell period 1880 - ca 1980
Areal 1/54 mantal
Ursprung Hårderup 8:3 (avregistrerad fastighetsbeteckning)
Nya nummer Hårderup 2:6 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildades vid en hemmansklyvning av fastigheten Hårderup 8:3 1880.

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten Hårderup 8:6 marker är markerat med ett “B” på ovanstående karta.

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger ses fastigheten med nummer 53. På den ekonomiska kartan från 1975 här under ses fastigheten med beteckningen 8:7. Här kan också noteras att bostadshuset som också ses på kartan från 1910 finns kvar på kartan från 1975.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

På satellitbilden här till höger ses att bostadshuset är borta och att fastigheten numera är obebyggd.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
22 augusti 1956 - 27 juni 1978 Asta Viola Olsson och Hanna Sonja Antonia Olsson Bodelnings- och arvsskifteshandling)
26 februari 1923 - 22 augusti 1956 Magnus Olsson och Emerentia Nilsson (auktion)
27 juli 1885 - 26 februari 1923 Nils Mårtensson och Hanna Svensdotter (köp)
27 juli 1885 - 27 juli 1885 Mårten Olsson (köp)
27 juli 1885 - 27 juli 1885 Jöns Nilsson och Nils Jönsson (köp)
27 oktober 1846 - 27 juli 1885 Mårten Olsson och Elna Olsdotter

Bilder