Hårderup 8:3 (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Adress Skumparpsvägen 231-41
Aktuell period 1832 - 1880
Areal 1/12 mantal
Ursprung Hårderup nr 8
Nya nummer Hårderup 8:6 (avregistrerad fastighetsbeteckning) , Hårderup 8:7 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildades vid det laga skiftet 1832.

Källa: Lantmäteriet

Ovanstående karta visar de marker som tillföll Hårderup 8:3 vid det laga skiftet 1832.

Före 1880 har det skett en avstyckning av den västligaste delen av fastigheten. Vid en hemmansklyvning 1880 delades resterande del av fastigheten enligt följande med en areal totalt på 2/27 mantal:
A        3/54 mantal           Hårderup 8:6
B        1/54 mantal           Hårderup 8:7

Källa: Lantmäteriet

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses fastigheten delad i tre delar med nummer 52, 53 och 54. Det finns bostadsbyggnad på samtliga delar. Den västra delen av fastigheten ingår senare i 28:1. De andra två delarna av fastigheten ingår i den fastighetsklyvning som gjordes 1880. Här under på den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten och nu med enbart två bostäder.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

Här på satellitbilden över fastigheten har ännu en bostad försvunnit och det återstår enbart den östra bostaden.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1832 - ca 1887 Mårten Olsson och Elna Olsdotter

Bilder