Hårderup 8:6 (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Adress Skumparpsvägen 231-41
Aktuell period 1880 - 1967
Areal 3/54 mantal
Ursprung Hårderup 8:3 (avregistrerad fastighetsbeteckning)
Nya nummer Hårderup 29:1 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildades vid en hemmansklyvning av fastigheten Hårderup 8:3 1880.

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten Hårderup 8:6 marker är markerat med ett “A” på ovanstående karta.

Hårderup 8:6

Källa: Svenska gods och gårdar ca 1944

Ovanstående bild var införd i boken “Svenska gods och gårdar” i mitten av 1940-talet med följande text:

Postadress:      Vollsjö

“Areal: Totalt 10,7 hektar åker. Tax.-v- 14600. Jordart: Mulljord på lerbotten. Mangårdsbyggnad uppförd 1908. Stall uppförd 1831, loge uppförd 1893. 2 hästar, 1 unghäst, 7 kor, 2 ungdjur, 1 modersugga, 10 gödsvin, 50 höns. Gården till släkten på 1700-talet. Nedannämnde E. Andersson övertog gården 1923 efter sin fader och har renoverat byggnaderna, täckdikat, mm. Ägare: Emil Anderssons sterbhus. Emil Andersson född 24 januari 1893, död 1942. Son till Anders Mårtensson och hans hustru Karna, född Andersson. Gift med Ida Karlsson född 4 september 1905. Barn: Annie född 1927, Börje född 1928, Allan född 1930, Vivi född 1933, Ingvar född 1939.”

Hårderup 8:6

Källa: Skånes bebyggelse, ca 1955

I boken “Skånes bebyggelse” var denna bild av samma gård införd i mitten av 1950-talet med följande text:

Postadress:        Vollsjö                                                                                                                                                                       Telefon.             Hörby  42154

“Areal: 10,5 hektar, varav 10 hektar åker, grus- och mulljord på lerjord och grusbotten. Tax.-v. 24800. Djur: 2 hästar, 7 kor, 4 ungdjur, 20 svin, 1 modersugga, 50 höns. Mangårdsbyggnad från 1908, tegel under papptak, 3 rum, 1 kammare, förstuga, kök, matkällare, elljus, elkraft, vatten, avlopp. Ladugård från äldre datum moderniserad 1951, timmer under spån- och eternittak. Loge av timmer under spån- och eternittak. Nuvarande ägaren övertog gården 1942. Sonen Börje Andersson sköter gården s.å. Ägare: Emil Anderssons sterbhus. Framlidne Emil Andersson född 24 januari 1893, död 1942, son till Anders Mårtensson och Karna född Andersson, gift med Ida, född Karlsson den 4 september 1905, dotter till Karl Olsson och Anna född Svensson. Barn: Annie född 20 maj 1927, Börje född 25 augusti 1928, Allan född 26 augusti 1930, Vivi född 4 mars 1933, Ingvar född 20 januari 1939.”

Källa: kartbild.com

Den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger ses fastigheten med nummer 54. På den ekonomiska kartan från 1975 här under ses fastigheten sammanslagen med grannfastigheten och med beteckningen 29:1.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

Här till höger ses en satellitbild på den aktuella fastigheten.

 

 

 

 

 

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944

Fastigheten omfattade total 11,15 hektar, varav 10 var åkermark. 3 hektar var täckdikade med tegelrör. Gödselstad fanns men den var inte byggd av cement. I september 1944 fanns vattenledning indraget i stallar men inte i boningshus. Elektricitet fanns för belysning.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
7 april 1961 - Nils Börje Martin Andersson (skifteshandling)
12 november 1942 - 7 april 1961 Dödsbodelägarna efter Emil Andersson (bouppteckning)
27 mars 1923 - 12 november 1942 Emil Andersson och Ida Johanna Karlsson (köp)
2 mars 1887 - 27 mars 1923 Anders Mårtensson och Karna Andersson
27 oktober 1846 – 2 mars 1887 Mårten Olsson och Elna Olsdotter (fastebrev)

Bilder