Karl Olsson och Anna Olsson, född Svensson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 3:10 (aktuellt nummer) 27 juli 1931 – 30 december 1940

Karl Olsson var född den 18 mars 1873 i Östraby och han var son till husmannen Ola Persson och hans hustru Hanna Jönsdotter i Hjerås i Östraby. Karl gifter sig den 23 september 1904 med Anna Svensson som var född den 21 april 1882 i Östra Sallerup. Anna var dotter till åbon Sven Jönsson och hans hustru Ingar Olsdotter i Hensedt. Karl och Anna kom till Hårderup 3:10 från Östra Sallerup den 6 november 1931 och dom bor där fram till att Karl avlider utav cancer den 4 juni 1940. Anna flyttar till Hårderup nr 12 den 7 december 1942 och där hon avlider den 29 april 1945.

Bouppteckning efter Karl Olsson som avled i Hårderup nr 3 den 4 juni 1940.

Den 24 juli 1940 förrättades bouppteckning efter hemmansägaren Karl Olsson från Hårderup nr 3, som född 1873 och i äktenskap 1904 förenad med efterlevande hustrun Anna Olsson, avled den 4 juni och som efterlämnade såsom dödsbodelägare änkan Anna Olsson samt med henne sammanavlade barnen:
dottern Ida, gift 1926 med lantbrukaren Emil Andersson i Hårderup
dottern Alma, gift 1927 med lantbrukaren Ernst Magnusson, Ylleröd, Lindröd
I bouppteckningen upptogs fastigheten Hårderup 3:10, 1/480 mantal som makarna gemensamt förvärvat under äktenskapet med lagfartsbevis den 3 september 1931 till taxeringsvärdet på 1 800 kr. Dom totala tillgångarna uppgick till 3 381 kr samt skulderna uppgick till 387 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 2 994 kr.

Bouppteckning efter Anna Olsson, född Svensson som avled den 29 april 1940.

Den 28 juli 1945 förrättades bouppteckning efter änkan Anna Olsson från Hårderup nr 12, som född 1882 avled den 29 april 1945 och som dödsbodelägare efterlämnade barnen:
dotter änkefru Ida Andersson, Hårderup
dottern Alma, gift 1927 med lantbrukaren Ernst Magnusson, Ylleröd, Linderöd
I bouppteckningen upptogs fastigheten, bostadshus å ofri grund å Hårderup nr 12 till taxeringsvärdet på 1 500 kr. Do totala tillgångarna i dödsboet uppgick till 4 124 kr och skulderna uppgick till 421 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 3 702 kr.