Välj en sida

Karl Olsson och Anna Olsson, född Svensson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 3:10 (aktuellt nummer) 27 juli 1931 – 30 december 1940

Karl Olsson var född den 18 mars 1873 i Östraby och han var son till husmannen Ola Persson och hans hustru Hanna Jönsdotter i Hjerås i Östraby. Karl gifter sig den 23 september 1904 med Anna Svensson som var född den 21 april 1882 i Östra Sallerup. Anna var dotter till åbon Sven Jönsson och hans hustru Ingar Olsdotter i Hensedt. Karl och Anna kom till Hårderup 3:10 från Östra Sallerup den 6 november 1931 och dom bor där fram till att Karl avlider utav cancer den 4 juni 1940. Anna flyttar till Hårderup nr 12 den 7 december 1942 och där hon avlider den 29 april 1945.

Bouppteckning efter Karl Olsson som avled i Hårderup nr 3 den 4 juni 1940.

Bouppteckning efter Anna Olsson, född Svensson som avled den 29 april 1940.