Vallarum 5:2 (avregistrerat nummer)

Adress Bjälkavägen 182
Aktuell period 1834 - 1834
Areal 1/16 mantal
Ursprung Vallarum 5:1
Nya nummer Vallarum 5:5 (aktuellt nummer) , Vallarum 5:6 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid det laga skifte som 1834 genomfördes utav Vallarums marker. Fastigheten Vallarum 5:2 var ett Skatterusthåll och var till omfattning 1/16 mantal. Den ägdes av åboen Måns Persson som bekommit den med utflyttningsskyldighet.

                                                                                                                           Källa: Lantmäteriet

Kartan till uppe till vänster visar storleken på ägorna och har fått beteckningen “Ea”. Bilden ovan till höger visar utmarkerna som gemensamt äges av Vallarum 4 och 5.

Källa: Lantmäteriet

 

Bilden här till vänster visar den hemmansklyvning som genomfördes av Vallarum 5:2 1834 och de nya fastigheterna bildades med följande marker:

A    5:5    1/32 mantal    Rusthållarhemman som äges av Måns Persson

B    5:6    1/32 mantal)    Skatterusthållarhemman som äges av Jöns Månsson

C                                     Gemensamt torvskifte

Aa                                    äges av Nils Lundgren

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1834 - 1861 Måns Pehrsson och Ingar Jönsdotter/Hanna Pehrsdotter

Övrigt

Historik

Källa: Lantmäteriet

Fram till omkring 1720 var Vallarum 5 och Vallarum 4 samägt men delades upp omkring 1720 i två fastigheter. På kartan här till vänster ses placeringen av gårdar på1690-talet. Vallarum nr 4 och 5 ägdes då av Anders Bengtsson. På 1740-talet ägs fastigheten av Lars Andersson som var född 1701 i Fränninge. Lars var son till Anders Olsson och hans hustru Elsa som båda var födda omkring 1670 i Fränninge. Lars son Per var född 1733 och han övertar gården någon gång på 1750 talet. Lars  var gift med Karna Mårtensdotter som var född 1706 i Fränninge. Per Lasson brukar gården fram till 1787 då han avlider och hans änka Karna Esaiasdotter av släken Zaphf övertar brukandet fram till 1799 då hon avlider och deras son Måns Persson övertar gården. Måns är med vid det laga skiftet 1834.

Källa: Lantmäteriet

Här till höger är en karta över Vallarums gårdar från 1766 och deras placering är ganska lika med den från 1690. Den förändrades först efter det laga skiftet 1834. Fastigheten omfattade 1/8 mantal då Måns övertog gården 1799 och han behåller hela fastigheten fram till 1818 då han säljer av 1/32 mantal till Måns Mårtensson. Denna fastighet blir vid det laga skiftet Vallarum 5:3 medan den del Måns behåller om 3/32 mantal blir Vallarum 5:2.

 

Bilder