Vallarum 5:5 (aktuellt nummer)

Adress Bjälkavägen 180
Aktuell period 1835 -
Areal 1/32 mantal, 20,09 ha
Nya nummer Vallarum 5:2 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: Lantmäteriet

Bilden här till höger visar den hemmansklyvning som genomfördes av Vallarum 5:2 och de nya fastigheterna bildades med följande marker 1835:
A    5:5     1/32 mantal     Rusthållarhemman som äges av Måns Persson
B    5:6     1/32 mantal     Skatterusthållarhemman som äges av Jöns Månsson
C                                      Gemensamt torvskifte
Aa                                    äges av Nils Lundgren

Denna fastighet är på kartan till höger utmärkt med ett “A”.

 

 

Vallarum 5:5

Källa: Svenska gods och gårdar. ca 1944

I mitten av 1940-talet utkom boken “Svenska gods och gårdar där ovanstående bild fanns med på gården som tillhör denna fastighet, tillsammans med följande text:

Postadress:    Vallarum

“Areal: Totalt 13 hektar, därav 11 hektar åker, 2 hektar skog och betesmark. Tax.-v. 10800. Jordart: Grusmylla på ler- och grusbotten. Mangårds- och ekonomibyggnaderna var uppförda på 1830-talet. 2 hästar, 6 kor, 2 ungdjur, 1 modersugga, 20 gödsvin, 50 höns, 10 ankor. Nuvarande ägare övertog gården 1935 efter att ha arrenderat den sedan 1932. Han har täckdikat samt företagit stenröjningar. Ägare Olof D. Nilsson född 19 juli 1896. Son till Nils Olsson och hans hustru Elna född Andersson. Gift med Hanna Andersson född 6 juli 1895, dotter till Anders Svensson och hans hustru Anna född Mårtensson. Barn: Anna Lisa född 1927. Ägaren medlem av mejeriföreningen och R. L. F.”

Vallarum 5:5

Källa: Skånes bebyggelse, ca 1955

I boken “Skånes bebyggelse” del 1 som utkom i mitten av 1950-talet fanns ovanstående bild med på gården till denna fastighet tillsammans med följande text:

Postadress:      Vollsjö                                                        Telefon:            Sjöbo 320121

“Areal: 13 hektar, varav 11 hektar åker, 2 hektar betesmark, grus- och mulljord på lerjord. Tax.-v. 27300. Djur: 2 hästar, 6 kor, 2 ungdjur, 20 svin, 2 modersuggor, 75 höns. Mangårdsbyggnad från 1950, tegel under hårt tak, 3 rum, 1 kammare, 1 hall, förstuga, kök, elljus, elkraft, vatten, avlopp, bad cv, wc. Ladugård från 1860-talet, renoverad omkring 1940, timmer under hårt tak. Nuvarande ägare inköpte gården 1935 av Emil Erman. Ägare: Hemmansägare Olof Nilsson född 19 juli 1896, son till Nils Olsson och Elna född Andersson, gift med Hanna, född Andersson 6 juli 1895, dotter till Anders Svensson och Anna född Mårtensson. Barn: Anna Lisa född 6 juli 1927.”

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger ses fastigheten med nummer 10 och där igår även de två mindre delar som fanns med i avstyckningen 1835. Här under på den ekonomiska kartan har fastigheten sin rätta beteckning Vallarum 5:5. Senare har man avstyckat tomt och hus och då har den nya fastigheten Vallarum 5:10 bildats medan övrig mark har kvar beteckningen 5:5.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1 februari 1935 - Olof Daniel Nilsson och Hanna Elisabeth Nilsson, född Andersson (köp)
17 juni 1926 - 1 februari 1935 Emil Olsson Ehrman och Hilma Ehrman / Maria Ehrman (köp)
26 oktober 1925 - 17 juni 1926 Dödsbodelägarna efter Hilma Ehrman (bouppteckning)
22 juni 1925 - 26 oktober 1925 Emil Olsson Ehrman och Hilma Ehrman / Maria Ehrman (köp)
3 april 1918 - 22 juni 1925 Magnus Nilsson och Hilda Andersson (köp)
30 november 1917 - 3 april 1918 Nils Johansson (köp)
15 november 1917 - 30 november 1917 Johan Peter Johansson och Karl Edvin Johansson (gåva)
31 januari 1903 - 15 november 1917 Nils Johansson (gåva)
19 mars 1875 - 31 januari 1903 John Olsson och Hanna Johansdotter (köp)
30 december 1874 - 19 mars 1875 Anders Hansson och Hanna Pehrsdotter (fastebrev)
1835 - Måns Pehrsson och Ingar Jönsdotter/Hanna Pehrsdotter

Bilder