Välj en sida

Vallarum 5:6 (aktuellt nummer)

Adress Bjälkavägen 182-33
Aktuell period 1835 -
Areal 1/32 mantal
Ursprung Vallarum 5:2 och 14:4

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: Lantmäteriet

Bilden här till höger visar den hemmansklyvning som genomfördes av Vallarum 5:2 och de nya fastigheterna bildades med följande marker 1835:

A   5:5   1/32 mantal   Rusthållarhemman som äges av Måns Persson
B   5:6   1/32 mantal   Skatterusthållarhemman som äges av Jöns Månsson
C                                 Gemensamt torvskifte
Aa                               äges av Nils Lundgren

 

 

Källa: Svenska gods och gårdar

Bilden till vänster var med i boken “Svenska gods och gårdar” som utkom i mitten av 1940-talet tillsammans med följande text:
“Areal totalt 11 hektar, därav 9 hektar åker, 2 hektar betesmark. Tax.-v. 8600. Jordart: Grus- och svartmylla på grusbotten. Mangårdsbyggnad av obekant ålder. Loge uppförd 1936. 2 hästar, 6 kor, 2 ungdjur, 2 modersuggor, 20 gödsvin, 1 får, 100 höns. Gården kom till släkten 1944 genom köp från Hugo Olsson som 1938 köpt den av Anton Nilsson, vilken i sin tur köpt den 1917. Ägare: Henning Andersson född 28 mars 1908. Son till Anders Nilsson och hans hustru Alma född Nilsson. Gift med Hanna Nilsson född 10 februari 1914. Barn: Alva född 1932, Arne född 1934, John född 1935, Torsten född 1937.”

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
3 augusti 1977 - Gustav Harry Nyberg (köp)
23 april 1971 - 3 augusti 1977 Gerd Nennie Prahl (köp)
9 mars 1964 - 23 april 1971 Bengt Petersson (köp)
11 april 1949 - 9 mars 1964 Malte Olsson och Ruth Albertina Olsson (köp)
20 juli 1944 - 11 april 1949 Henning Andersson och Hanna Linnea Andersson (köp)
1 september 1938 -20 juli 1944 Hugo Olsson och Erna Olsson (köp)
17 april 1930 - 1 september 1938 Dödsbodelägarna efter Betty Persson (bouppteckning)
3 april 1918 - 17 april 1930 Anton Georg Nilsson och Betty Persson (köp)
1 september 1915 - 3 april 1918 Johan Adolf Andersson (auktion)
- 1 september 1915 Dödsbodelägarna efter Hanna Nilsdotter och Per Jönsson (bouppteckningar)
6 mars 1880 - Per Jönsson och Hanna Nilsdotter (köp)
30 december 1874 - 6 mars 1880 Måns Olsson och Kersti Persdotter (fastebrev)
1835 - Jöns Månsson och Hanna Mårtensdotter

Bilder