Vallarum 5:6 (aktuellt nummer)

Adress Bjälkavägen 182-33
Aktuell period 1835 -
Areal 1/32 mantal
Ursprung Vallarum 5:2 (avregistrerat nummer) , Vallarum 14:4 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: Lantmäteriet

Bilden här till höger visar den hemmansklyvning som genomfördes av Vallarum 5:2 och de nya fastigheterna bildades med följande marker 1835:

A   5:5   1/32 mantal   Rusthållarhemman som äges av Måns Persson
B   5:6   1/32 mantal   Skatterusthållarhemman som äges av Jöns Månsson
C                                 Gemensamt torvskifte
Aa                               äges av Nils Lundgren

 

 

 

Vallarum 5:6

Källa: Svenska gods och gårdar. ca 1944

Bilden till vänster var med i boken “Svenska gods och gårdar” som utkom i mitten av 1940-talet tillsammans med följande text:

Postadress:      Vollsjö

“Areal totalt 11 hektar, därav 9 hektar åker, 2 hektar betesmark. Tax.-v. 8600. Jordart: Grus- och svartmylla på grusbotten. Mangårdsbyggnad av obekant ålder. Loge uppförd 1936. 2 hästar, 6 kor, 2 ungdjur, 2 modersuggor, 20 gödsvin, 1 får, 100 höns. Gården kom till släkten 1944 genom köp från Hugo Olsson som 1938 köpt den av Anton Nilsson, vilken i sin tur köpt den 1917. Ägare: Henning Andersson född 28 mars 1908. Son till Anders Nilsson och hans hustru Alma född Nilsson. Gift med Hanna Nilsson född 10 februari 1914. Barn: Alva född 1932, Arne född 1934, John född 1935, Torsten född 1937.”

 

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från 1910 här till höger ses fastigheten med nummer 9 och där ses också den gamla sträckningen av vägen till fastigheten.      På den ekonomiska kartan från 1975 här under ses den nya sträckningen av vägen samt att fastigheten har sin beteckning 5:6.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
3 augusti 1977 - Gustav Harry Nyberg (köp)
23 april 1971 - 3 augusti 1977 Gerd Nennie Prahl (köp)
9 mars 1964 - 23 april 1971 Bengt Petersson (köp)
11 april 1949 - 9 mars 1964 Malte Fritiof Olsson och Rut Albertina Olsson, född Nilsson (köp)
20 juli 1944 - 11 april 1949 Henning Anton Andersson och Hanna Linnea Eugenia Andersson, född Nilsson (köp)
1 september 1938 -20 juli 1944 Hugo Olsson och Erna Olsson (köp)
17 april 1930 - 1 september 1938 Dödsbodelägarna efter Betty Persson (bouppteckning)
3 april 1918 - 17 april 1930 Anton Georg Nilsson och Betty Persson (köp)
1 september 1915 - 3 april 1918 Johan Adolf Andersson (auktion)
- 1 september 1915 Dödsbodelägarna efter Hanna Nilsdotter och Per Jönsson (bouppteckningar)
6 mars 1880 - Per Jönsson och Hanna Nilsdotter (köp)
30 december 1874 - 6 mars 1880 Måns Olsson och Kersti Persdotter (fastebrev)
1835 - Jöns Månsson och Hanna Mårtensdotter

Bilder