Vallarum 8:12 (avregistrerat nummer)

Adress Långarödsvägen ca 130
Aktuell period 1861 - 1967
Areal 11/2688 mantal
Ursprung Vallarum 8:5 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 29:1 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

1861 sker en hemmansklyvning av fastigheten Vallarum 8:5 med följande fördelning av markerna om 11/224 mantal:

A      8:7        11/1344 mantal      äges av Anders Eriksson
B      8:8        11/1344 mantal      äges av Göran Persson
C      8:9        11/2688 mantal      äges av Johan Persson
D      8:10      11/2688 mantal      äges av Anders Månsson
E      8:11       11/1344 mantal     äges av Sven Månsson
F      8:12       11/2688 mantal     äges av Ola Jönsson
G     8:13       11/1344 mantal     äges av Anders Andersson
H     8:14       11/2688 mantal     äges av Jöns Åkesson

 

Källa: kartbild.com

 

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger ses fastigheten som det onumrerade område som ligger öster om området med nummer 40a. Fastigheten är giltig fram till 1965 då den slås samman med andra fastigheter och bildar Vallarum 29:1. På den ekonomiska kartan från 1975 här under ses fastigheten efter sammanslagningen med nummer 29:1.

Källa: kartbild.com

 

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
28 september 1965 - Hilding Oskar Nilsson och Karin Mia Nilsson, född Hansson (köp)
28 mars 1963 - 28 september 1965 Kungl. Majt och Kronan (Domänverket) (köp)
27 januari 1925 - 28 mars 1963 Ernst Johan Bergström och Agda Bergström, född Nilsson (auktion)
9 januari 1925 - 27 januari 1925 Dödsbodelägarna efter Nils Olsson (make till Elna Andersdotter) (bouppteckning)
4 augusti 1910 - 9 januari 1925 Dödsbodelägarna efter Elna Andersdotter (maka till Nils Olsson) (bouppteckning)
21 januari 1893 - 4 augusti 1910 Nils Olsson och Elna Andersdotter (Vallarum) (köp)
19 april 1871 -21 januari 1893 Ola Jönsson och Hanna Bengtsdotter och Elisabeth Bengtsdotter (fastebrev)

Bilder