Vallarum 8:14 (avregistrerat nummer)

Adress Långarödsvägen ca 154
Aktuell period 1861 - 1967
Areal 11/2688 mantal
Ursprung Vallarum 8:5 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 29:1 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

1861 sker en hemmansklyvning av fastigheten Vallarum 8:5 med följande fördelning av markerna om 11/224 mantal:

A         8:7      11/1344 mantal        äges av Anders Eriksson
B         8:8      11/1344 mantal        äges av Göran Persson
C         8:9      11/2688 mantal        äges av Johan Persson
D         8:10    11/2688 mantal        äges av Anders Månsson
E         8:11     11/1344 mantal        äges av Sven Månsson
F         8:12     11/2688 mantal        äges av Ola Jönsson
G        8:13     11/1344 mantal        äges av Anders Andersson
H        8:14     11/2688 mantal        äges av Jöns Åkesson

 

Vallarum 8:14

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Bilden här till höger av gården visar hur den såg ut i mitten av 1940-talet när bilden var med i boken “Svenska gods och gårdar” tillsammans med följande text:

Postadress:       Vallarum

“Areal totalt 8,7 hektar, därav 3,7 hektar åker, 5 hektar skog och betesmark. Tax.-v. 5600. Jordart: Kampermylla på grusbotten. Skogsbestånd: Bok och tallskog. Mangårdsbyggnad uppförd på 1850-talet, ombyggd av nuvarande ägare. Ekonomibyggnader uppförda 1900. 1 häst, 3 kor, 1 ungdjur, 5 gödsvin, 30 höns. Gården till släkten 1942 genom köp från E Nilsson. Ägare: Hilding Nilsson född 13 februari 1913. Son till Nils Olsson och hans hustru Ester född Pettersson. Gift med Karin Hansson född 22 november 1919. Barn: Helge född 1938, Stig född 1940, Evert född 1944. Ägaren medlem av mejeri- och slakteriföreningen. Genomgick Hushållningssällskapets lantbrukskurs i Malmö 1931.”

Källa: kartbild.com

Fastigheten ses på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger som området som är onumrerat söder om område med nummer 40a. Fastigheten är giltig fram till 1965 då den slås samman med andra fastigheter och bildar den nya fastigheten Vallarum 29:1 som man ser på den ekonomiska kartan från 1975 här under.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
16 mars 1942 - Hilding Oskar Nilsson och Karin Mia Nilsson, född Hansson (köp)
20 mars 1941 - 16 mars 1941 Ester Elisabeth Nilsson (syster till Gunnar Samuel Nilsson) (köp av makens del)
27 januari 1925 - 20 mars 1941 Gunnar Samuel Nilsson och Ester Elisabeth Nilsson (syskon) (köp)
27 januari 1925 - 27 januari 1925 Ernst Johan Bergström och Agda Bergström, född Nilsson (auktion)
9 januari 1925 - 27 januari 1925 Dödsbodelägarna efter Nils Olsson (make till Elna Andersdotter) (bouppteckning)
4 augusti 1910 - 9 januari 1925 Dödsbodelägarna efter Elna Andersdotter (maka till Nils Olsson) (bouppteckning)
28 juni 1900 - 4 augusti 1910 Nils Olsson och Elna Andersdotter (Vallarum) (auktion)
25 april 1881 - 28 juni 1900 Nils Jönsson och Bengta Svensdotter (köp)
31 augusti 1869 - 25 april 1881 Jöns Åkesson och Elna Nilsdotter (fastebrev)

Bilder