Vallarum 8:11 (avregistrerat nummer)

Adress Långarödsvägen ca 190-15
Aktuell period 1861 - 1967
Areal 11/1344 mantal
Ursprung Vallarum 8:5 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 8:41 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

1861 sker en hemmansklyvning av fastigheten Vallarum 8:5 med följande fördelning av markerna om 11/224 mantal:

A       8:7         11/1344 mantal        äges av Anders Eriksson
B       8:8         11/1344 mantal        äges av Göran Persson
C       8:9         11/2688 mantal        äges av Johan Persson
D       8:10       11/2688 mantal        äges av Anders Månsson
E       8:11        11/1344 mantal       äges av Sven Månsson
F       8:12        11/2688 mantal       äges av Ola Jönsson
G      8:13         11/1344 mantal      äges av Anders Andersson
H      8:14         11/2688 mantal      äges av Jöns Åkesson

 

 

Vallarum 8:11

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Till höger en bild av gården som den såg ut i mitten av 1940-talet när bilden publicerades i boken “Svenska gods och gårdar” tillsammans med följande text:

Postadress:     Vallarum

“Arealen totalt 8,5 hektar, därav 5,5 hektar åker, resten fälad. Jordart: Kampermylla på alvbotten. Mangårdsbyggnad uppförd för 80 – 90 år sedan, renoverad av nuvarande ägare. Ekonomibyggnader uppförda 1900, renoverad av nuvarande ägare. 1 häst, 2 – 3 kor, 1 kalv, 6 – 8 gödsvin, 2 modersuggor, 25 – 30 höns. Nuvarande ägare övertog gården 1905 efter sin svärfader Ola Borg, som innehaft den sedan 1881. Ägare Johan W Håkansson född 27 augusti 1879. Son till Håkan Persson och hans hustru Anna född Persson. Gift 1905 med Anna Karolina Borg. Barn: Annie Ingeborg född 1907, Edith Linnea född 1914, Lisa Elvira född 1918, Artur Holger född 1920. Ägaren är medlem av mejeriföreningen.”

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger så ses fastigheten i det onumrerade område som ligger öster om området med nummer 41. Fastigheten är giltig fram till 1967 då den slås samman med den västliga grannfastigheten 8:39 och där dom tillsammans bildar den nya fastigheten Vallarum 8:41. På den ekonomiska kartan från 1975 här nedanför ses fastigheten med beteckningen efter sammanslagningen 8:41.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
17 december 1945 - Artur Holger Johansson (skifteshandling)
1 november 1905 - 17 december 1945 Johan Vilhelm Håkansson och Anna Karolina Borg (köp)
29 augusti 1884 - 1 november 1905 Ola Nilsson Borg och Ingar Olsson (köp)
8 februari 1882 - 29 augusti 1884 Anders Andersson och Elna Larsdotter (köp)
28 januari 1868 - 8 februari 1882 Sven Månsson och Anna Andersdotter (fastebrev)

Bilder