Vallarum 8:9 (avregistrerat nummer)

Adress Långarödsvägen ca 204
Aktuell period 1861 - 1953
Areal 11/2688 mantal
Ursprung Vallarum 8:5 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 8:36 (aktuellt nummer) , Vallarum 8:37 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

1861 sker en hemmansklyvning av fastigheten Vallarum 8:5 med följande fördelning av markerna om 11/224 mantal:

A       8:7          11/1344 mantal         äges av Anders Eriksson
B      8:8           11/1344 mantal         äges av Göran Persson
C      8:9           11/2688 mantal         äges av Johan Persson
D      8:10         11/2688 mantal         äges av Anders Månsson
E      8:11          11/1344 mantal         äges av Sven Månsson
F      8:12          11/2688 mantal         äges av Ola Jönsson
G      8:13          11/1344 mantal        äges av Anders Andersson
H      8:14          11/2688 mantal        äges av Jöns Åkesson

 

 

1953 den 6 oktober beslutades om en sammanläggning utav denna fastighet och Vallarum 8:7 till en fastighet som får beteckningen Vallarum 8:37.

Källa: kartbild.com

Fastigheten ses på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger i området med nummer 43. Fastigheten är giltig fram till 1953 då fastigheten delas i två delar där den större västra delen av fastigheten slås samman med grannfastigheten i norr och där dom tillsammans bildar den nya fastigheten Vallarum 8:37. Den sydöstra delen av fastigheten där boningshuset ligger, bildar den nya fastigheten Vallarum 8:36. Detta ses också på den ekonomiska kartan från 1975 här nedanför där fastigheterna har dom nya beteckningarna.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1 april 1948 - Nils Henry Nilsson (auktion)
1 april 1948 - 1 april 1948 Dödsbodelägarna efter Anders Mårtensson Ekstrand (make till Anna Nilsson) (bouppteckning)
1 augusti 1925 - 1 april 1948 Anders Mårtensson Ekstrand och Anna Nilsson (auktion)
1 augusti 1925 - 1 augusti 1925 Dödsbodelägarna efter Per Johansson.. (bouppteckning)
24 juni 1913 - 1 augusti 1925 Per Johansson.. (auktion)
24 juni 1913 - 24 juni 1913 Alfred Nilsson
24 juni 1913 - 24 juni 1913 Dödsbodelägarna efter Kersti Larsdotter (änka efter Johan Persson) (bouppteckning)
8 augusti 1908 - 24 juni 1913 Dödsbodelägarna efter Johan Persson (maka till Kersti Larsdotter) (bouppteckning)
1861 - 8 augusti 1908 Johan Persson och Kersti Larsdotter (fastebrev)

Bilder