Vallarum 8:8 (aktuellt nummer)

Adress Långarödsvägen 246
Aktuell period 1861 -
Areal 11/1344 mantal (ca 53 313 m2)
Ursprung Vallarum 8:5 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: Lantmäteriet

1861 sker en hemmansklyvning av fastigheten Vallarum 8:5 med följande fördelning av markerna om 11/224 mantal:

A         8:7       11/1344 mantal       äges av Anders Eriksson
B         8:8       11/1344 mantal       äges av Göran Persson
C         8:9       11/2688 mantal       äges av Johan Persson
D         8:10     11/2688 mantal       äges av Anders Månsson
E         8:11     11/1344 mantal        äges av Sven Månsson
F         8:12     11/2688 mantal        äges av Ola Jönsson
G        8:13     11/1344 mantal        äges av Anders Andersson
H        8:14     11/2688 mantal         äges av Jöns Åkesson

 

 

Källa: Lantmäteriet

 

Här till vänster är en karta över den avstyckning som Erik Jönsson och Nilla Månsdotter sålde 1923 till J M Eriksson i Arlöv. Avstyckningen hade en areal på 0,2545 hektar och fick beteckningen Vallarum 8:33.

 

 

 

 

Källa: kartbild.com

Fastigheten bildades vid en hemmansklyvning 1861 och ses på den häradsekonomiska kartan här till höger i området med nummer 45. Fastigheten nummer är fortfarande giltig. På den ekonomiska kartan från 1975 här under ses fastigheten med sin beteckning 8:8 och man ser även den avstyckning som gjordes 1923 då man avstyckade ett område i den sydvästra hörnan av fastigheten och då fastigheten 8:33 bildades.

Källa: kartbild.com

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
6 april 1945 - Anton Andersson och Hanna Andersson (köp)
11 januari 1936 - 6 april 1945 Ernst Nordqvist och Hanna Nordqvist, född Persson (köp)
6 juli 1925 - 11 januari 1936 Nils Anders Nordqvist och Lovisa Nordqvist (auktion)
4 april 1925 - 6 juli 1925 Johan Andersson och Lovisa Svensson (auktion)
7 maj 1889 - 4 april 1925 Erik Jönsson och Nilla Jönsson, född Månsson (köp)
5 januari 1886 - 7 maj 1889 Hanna Bengtsdotter (änka efter Göran Pehrsson Hellberg) (köper ut övriga dödsbodelägarna)
31 december 1885 - 5 januari 1886 Dödsbodelägarna efter Göran Pehrsson Hellberg (make till Hanna Bengtsdotter) (bouppteckning)
6 september 1866 - 31 december 1885 Göran Pehrsson Hellberg och Hanna Bengtsdotter (fastebrev)

Bilder