Vallarum 8:7 (avregistrerat nummer)

Adress Långarödsvägen 221
Aktuell period 1861 - 1953
Areal 11/1344 mantal
Ursprung Vallarum 8:5 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 8:37 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

1861 sker en hemmansklyvning av fastigheten Vallarum 8:5 med följande fördelning av markerna om 11/224 mantal:

A      8:7       11/1344 mantal       äges av Anders Eriksson
B      8:8       11/1344 mantal       äges av Göran Persson
C      8:9       11/2688 mantal       äges av Johan Persson
D      8:10     11/2688 mantal       äges av Anders Månsson
E      8:11      11/1344 mantal       äges av Sven Månsson
F      8:12      11/2688 mantal       äges av Ola Jönsson
G      8:13      11/1344 mantal      äges av Anders Andersson
H      8:14      11/2688 mantal       äges av Jöns Åkesson

 

Fastigheten överförd till Vallarum 8:37 den 6 oktober 1953.

Källa: kartbild.com

Fastigheten Vallarum 8:7 ses på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger med nummer 44 och den är giltig fram till 1953 då den slås samman med fastigheten söder om 8:7. På den ekonomiska kartan här nedanför från 1975 ses fastigheten med den nya beteckningen 8:37.

Källa: kartbild.com

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
9 februari 1946 - Nils Henry Nilsson (köp)
1 november 1909 - 9 februari 1946 Olof Nilsson och Emma Olsson (köp)
20 september 1909 - 1 november 1909 Per Johansson (auktion)
26 april 1886 - 20 september 1909 Ola Persson och Ingar Nilsdotter och Ingar Andersdotter (Ola köper tillbaka gården från övriga dödsbodelägare)
26 oktober 1885 - 26 april 1886 Dödsbodelägarna efter Ingar Nilsdotter (maka till Ola Persson) (bouppteckning)
14 december 1870 - 26 oktober 1885 Ola Persson och Ingar Nilsdotter och Ingar Andersdotter (fastebrev)
1861 - 1866 Anders Eriksson och Elna Månsdotter

Bilder