Vallarum 8:10 (avregistrerat nummer)

Adress Långarödsvägen 217
Aktuell period 1861 - 1965
Areal 11/2688 mantal
Ursprung Vallarum 8:5 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 22:1 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

1861 sker en hemmansklyvning av fastigheten Vallarum 8:5 med följande fördelning av markerna om 11/224 mantal:

A       8:7        11/1344 mantal      äges av Anders Eriksson
B       8:8        11/1344 mantal      äges av Göran Persson
C       8:9        11/2688 mantal      äges av Johan Persson
D       8:10      11/2688 mantal      äges av Anders Månsson
E       8:11       11/1344 mantal      äges av Sven Månsson
F       8:12       11/2688 mantal      äges av Ola Jönsson
G      8:13       11/1344 mantal      äges av Anders Andersson
H      8:14       11/2688 mantal      äges av Jöns Åkesson

 

Källa: kartbild.com

 

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger ses fastigheten i det område som har nummer 46. Fastighetsbeteckningen är giltig fram till 1965 då det sker en hemmansklyvning där den delas i två delar där den större östra delen slås samman med andra fastigheter och bildar den nya fastigheten Vallarum 22:1. Den mindre delen av fastigheten som ligger väster om Långarödsvägen bildar en ny egen fastighet med beteckningen Vallarum 22:2.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
15 mars 1957 - Anton Persson och Greta Persson (köp)
6 mars 1923 - 15 mars 1957 Karl Olof Tufvesson (köp)
6 mars 1923 - 6 mars 1923 Emil Johansson (köp)
15 september 1913 - 6 mars 1923 Dödsbodelägarna efter Elna Olsdotter (maka till Tufve Olsson) (bouppteckning)
30 mars 1897 - 15 september 1913 Tufve Olsson och Elna Olsdotter (köp)
15 juli 1875 - 30 mars 1897 Anders Bengtsson och Kersti Månsdotter (fastebrev)
1861 - Anders Månsson.

Bilder