Hårderup 4:3 (Avregistrerad fastighetsbeteckning)

Beskrivning

Fastigheten bildades i samband med det laga skifte som genomfördes 1832.

Källa: Lantmäteriet

I samband med det laga skiftet genomfördes en besiktning 1831 utav de befintliga gårdarna i Hårderup och där man skriver om denna fastighet som tillhörde Sven Månsson och hans hustru Kersti Pehrsdotter
följande:
Boningshus 16 väggerum i gott stånd
Uthus 18 väggerum i gott stånd med port
Skorsten
Brunn

 

Källa: Lantmäteriet

1875 sker en hemmansklyvning av Hårderup 4:3. I samband med klyvningen av fastigheten blir de nya beteckningarna Hårderup 4:5 t o m 4:12.

A     4:5          1/8   Skatterusthåll    Ola Svensson
B    4:6        1/16   Skatterusthåll    Per Larsson
C    4:7        1/64   Skatterusthåll    Anders Persson
D   4:8      1/128   Skatterusthåll     Sven Söder
E   4:9      1/128   Skatterusthåll     Nils Jönsson
F   4:10   11/512   Skatterusthåll    Sven Olsson
G  4:11     1/512   Skatterusthåll    Jöns Andersson
H  4:12    1/128   Skatterusthåll     Nils Bengtsson

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
3 augusti 1865 – 1875 Ola Svensson och Elna Pehrsdotter/Elna Andersdotteer (äger nu hela fastigheten)
21 februari 1838 – 3 augusti 1865 Anders Nilsson och Anna Svensdotter (äger halva fastigheten)
21 februari 1838 – 3 augusti 1865 Ola Svensson och Elna Pehrsdotter/Elna Andersdotteer (äger halva fastigheten. Fastebrev 21 februari 1838 å 1/8 mantal samt 31 augusti 1865 å 1/32 mantal)
Före 1832 – 21 februari 1838 Sven Månsson och Kersti Pehrsdotter

Bilder