Välj en sida

Hårderup 4:8 (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Adress Starrarpsvägen 303-34 (ungefärlig adress)
Aktuell period 1875 -
Areal 1/128 mantal
Ursprung Hårderup 4:3 (Avregistrerad fastighetsbeteckning)
Nya nummer Hårderup 4:15 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildades vid en hemmansklyvning 1875 utav fastigheten Hårderup 4:3.

Källa: Lantmäteriet

Området som tillhör Hårderup 4:8 är på ovanstående karta markerat med “D”.

Källa: kartbild.com

Fastigheten Hårderup 4:8 har på den häradsekonomisk kartan från omkring 1910 fått nummer 34. På den ekonomiska kartan här under från 1975 ses fastigheten med fastighetsbeteckningen 4:8.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

På satellitbilden ses fastigheten tydligt och här ingår den i fastigheten 4:15.

 

 

 

 

 

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944

Vid jordbruksräkningen 1944 redovisade Sven Nilsson två arealer inom Hårderup nr 4 på 25/1024 mantal samt 1/128 mantal. Arealen var tillsammans 6,2 hektar varav 6 hektar var åker. Det fanns ingen gödselstad byggd av cement eller ej någon urinbrunn byggd i cement. Man hade investerat i tre olika jordbruksmaskiner.I boningshuset fanns indraget avlopp men det fanns inte vatten indraget i boningshuset eller i stallarna. Man hade också installerat elektricitet för belysning.

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
14 mars 1956 – efter 1996 Artur Löfvall
19 november 1943 – 14 mars 1956 Sven Nilsson och Olga Annette Nilsson, född Ek (köp)
8 augusti 1919 – 19 november 1943 Nils Svensson och Ida Delin (auktion)
14 mars 1907 - 8 augusti 1919 Mårten Nilsson (änkeman efter Maria Lovisa Orrberg) (köp)
26 februari 1898 - 14 mars 1907 Sven Andersson och Anna Andersson (köp)
25 september 1890 - 26 februari 1898 Kersti Svensdotter (köp)
5 mars 1887 – 25 september 1890 Sven Söder (arv och köp från övriga arvingar)
31 augusti 1867 - 5 mars 1887 Sven Söder och Bengta Larsdotter / Elna Pehrsdotter (köp)
31 augusti 1867 - 31 augusti 1867 Anders Nilsson och Kersti Jönsdotter (köp)

Övrigt

Täckarens
Hårderup 4:8
Uppskattad adress Starrarpsvägen 303-34
Rivet ställe väster om Elofs ställe, Täckarens

Ägare                                          År            Kommentar
Nils Svensson
Anders Nilsson (Täckaren)

Denna fastighet är från början nån sorts ängslott. Liksom de angränsande fastigheterna på båda sidor. Totalt 7 ängslotter. Anledningen till deras uppkomst är oklar.
Delar av ruin av byggnaderna finns kvar. Den siste ägaren Anders Nilsson (Täckaren) hade först Georgs ställe (Hårderup 4:7). Olof Andersson (dräng hos Nils Johanssons, Starrarp 3:6) var son till Täckaren. Täckaren hade två döttrar Betty och Ida. Betty var bosatt i Göteborg. Hon dog tidigt. Olof sa att det berodde på dålig luft i Göteborg
Nils Svensson, som var träskomakare, hade en dotterdotter som hette Tyra (född runt 1914). Nils Svensson flyttade till Starrarps ora 1:71.

Källa: Starrarpsgruppen

Bilder