Hårderup 4:15 (aktuellt nummer)

Adress Starrarpsvägen 335
Aktuell period 1880 -
Areal 25/1024 mantal, 10,0410 ha
Ursprung Hårderup 4:6 (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Fastigheten bildades vid en hemmansklyvning 1880 utav fastigheten Hårderup 4:6.

Källa: Lantmäteriet

 

Fastigheten Hårderup 4:15 är markerad med ett “C” på kartan här till vänster.

 

 

 

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 har fastigheten Hårderup 4:15 fått nummer 36. På den ekonomiska kartan från 1975 har fastigheten kvar sin ursprungliga storlek.

Källa: kartbild.com

Men om man jämför ovanstående karta med den översta kartan här på sidan så kan se att fastigheten har utökats med marken mellan bostaden och Starrarpsvägen som tidigare ingick i Starrarp 17:1. Vidare har åkermarken tillhörande Hårderup 4:14 införlivats samt fastigheten Hårderup 4:8 som ligger söder om stamfastigheten.

Källa: kartbild.com

På satellitbilden kan man urskilja fastigheten och hu den utvecklats.

 

 

 

 

 

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944

Vid jordbruksräkningen 1944 redovisade Sven Nilsson två arealer inom Hårderup nr 4 på 25/1024 mantal samt 1/128 mantal. Arealen var tillsammans 6,2 hektar varav 6 hektar var åker. Det fanns ingen gödselstad byggd av cement eller ej någon urinbrunn byggd i cement. Man hade investerat i tre olika jordbruksmaskiner. I boningshuset fanns indraget avlopp men det fanns inte vatten indraget i boningshuset eller i stallarna.
Man hade också installerat elektricitet för belysning.

 

 

 

 

 

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
14 mars 1956 - efter 1996 Artur Löfvall (köp)
19 november 1943 – 14 mars 1956 Sven Nilsson och Olga Annette Nilsson, född Ek (köp)
8 november 1913 - 19 november 1943 Nils Svensson och Ida Delin (köp)
11 november 1907 - 8 november 1913 Magnus Andersson och Else Andersson (köp)
24 mars 1894 - 11 november 1907 Ola Månsson och Ingar Olsson (köp)
24 mars 1894 - 24 mars 1894 Måns Persson (köp)
28 april 1890 -24 mars 1894 Dödsbodelägarna efter Mårten Bengtsson (bouppteckning)
8 januari 1883 - 28 april 1890 Mårten Bengtsson och Hanna Persdotter (köp)

Övrigt

Starrarpsvägen 335
Hårderup 4:15 Löfvalls

Ägare                                                    År                     Kommentar
Nils Svensson
Sven Nilsson
Gottfrid Löfvall
Arthur Löfvall                                                                Son till Gottfrid
Richard Friberg             Slutet på 1990-talet
Andreas och Emma Olsson                2010-

Nils Svenssons dotter Siri dog i difteri på 1930-talet. Ytterligare barn fanns i familjen. Sven Nilsson hade sonen Helge. Sven Nilsson kom från Saxhusa. Sven berättade att på Saxhusa var det mager jord, men å andra sidan berättande han vid något tillfälle att utkastaren gick oavbrutet när han högg säd.
Gottfrid Löfvall bodde tidigare i Bjärsjölagård. Gottfrid Löfvall är far till Margit Bergström, gift med Gösta på Starrarps Ora. Sonen Arthur Löfvall var ensamstående.
Träskomakare Nils Svensson bodde på en numera riven gård, 4:8, sydost om Löfvalls, som är sammanslagen med Löfvalls. Till Löfvalls är Bror Nilssons jord tillslagen och numera även byggnaderna. Det har gjorts av Andreas och Emma Olsson.
Källa: Starrarpsgruppen

Länk till Olof Nilssons brev till Bertil Persson ang Hårderup 3-9

Bilder