Välj en sida

Hårderup 4:6 (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Beskrivning

Fastigheten bildades 1875 vid en hemmansklyvning av Hårderup 4:3.

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten är giltig endast till 1880 då en ny hemmansklyvning sker av fastigheten, och fastigheterna Hårderup 4:13, 4:14 och 4:15 bildas.

Uppdelningen vid hemmansklyvningen 1880 är enligt följande:

A         4:13         5/512 mantal    Kronoskatterusthåll     Måns Andersson
B        4:14      25/1024 mantal    Kronoskatterusthåll     Nils Bengtsson
C        4:15     25/1024 mantal    Kronoskatterusthåll      Mårten Bengtsson
BC     Torvskiftet äges gemensamt av fastigheterna 4:14 och 4:15.

Källa: Lantmäteriet

Källa: Lantmäteriet

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger ses fastigheten med nummer 36, 37 och 38. Nedan ett flygfoto från 1960 där man ser fastigheten med de olika gårdarna.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

På den ekonomiska kartan här till höger ses fastigheten med fastighetsbeteckningarna 4:14 och 4:15 samt att den nordöstra delen av fastigheten ingår i 17:1.

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
28 december 1878 - 19 maj 1885 Måns Andersson och Anna Nilsdotter (köp)
6 september 1866 - 28 december 1878 Per Larsson och Ingar Bengtsdotter (fastebrev den 6 september 1866)

Bilder