Hårderup 4:13 (Avregistrerad fastighetsbeteckning)

Adress Starrarpsvägen 348
Aktuell period 1880 - 1963
Areal 7/512 mantal
Ursprung Hårderup 4:6 (avregistrerad fastighetsbeteckning)
Nya nummer Starrarp 17:1 Starrarps Kvarn (aktuellt nummer)

Beskrivning

Fastigheten tillkom 1880 vid en hemmansklyvning av Hårderup 4:6 1880.

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten Hårderup 4:13 är på ovanstående karta märkt med ett “A”.

 

 

 

 

 

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan till vänster från omkring 1910 har fastigheten Hårderup 4:13 fått nummer 37.

1963 skedde en sammanläggning av fastigheterna Hårderup 4:13, Starrarp 9:4 och 6:14
samt Starrarps Ora 1:26 0ch 1:27. Den nya fastigheten fick beteckningen Starrarp 17:1
där nu denna fastighet ingår.

 

 

Källa: kartbild.com

På den ekonomiska kartan från 1975 så är fastigheten en del av Starrarp 17:1. Senare avstyckas husen som tillhört Hårderup 4:13 och bildar fastigheten Starrarp 17:2. På satellitbilden här under ses åkermarken som tillhör Starrarp 17:1 och husen som avstyckats och fått beteckningen Starrarp 17:2.

Källa: kartbild.com

 

 

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
14 januari 1963 - Nils Allan Johansson och Ulla Irene Solvig Johansson, född Hansson (köp)
13 januari 1937 – 14 januari 1963 Johan Nilsson och Hanna Elida Nilsson, född Olsson (köper ut övriga dödsbodelägare)
2 september 1936 - 13 januari 1937 Dödsbodelägarna efter Anna Jönsdotter (bouppteckning)
3 augusti 1915 - 2 september 1936 Nils Månsson och Anna Jönsdotter (köp)
3 augusti 1915 – 3 augusti 1915 August Svensson och Amanda Elida Jönsson (köp)
23 juli 1914 - 3 augusti 1915 Lisbeth Nilsson (bouppteckning)
19 maj 1885 - 23 juli 1914 Nils Nilsson och Johanna Nilsdotter / Lisbeth Nilsson (köp)
28 december 1878 – 19 maj 1885 Måns Andersson och Anna Nilsdotter (köp)
6 september 1866 - 28 december 1878 Per Larsson och Ingar Bengtsdotter (fastebrev 6 september 1866)

Bilder