Hårderup nr 4

Aktuell period - 1832

Beskrivning

Nedan ses en karta från omkring 1700 där man ser Hårderups utbredning omkring 1700 och på den andra kartan ses en detaljbild över Hårderups by med gårdarna utplacerade. På detaljkartan över byn ses gården som tillhörde Hårderup nr 4 med siffran “4”. Markerna som tillhör gården ses som små åkrar, utspridda och med nummer som visar vilken gård som marken tillhör.

Hårderup ca 1700

Källa: Lantmäteriet

Hårderups by ca 1700

Källa: Lantmäteriet

Hårderups by ca 1700

Källa: Lantmäteriet

Nederst ytterligare en karta över Hårderups by från omkring 1700.

Fastigheten Hårderup nr 4 omfattade från slutet av 1600-talet 3/8 och var till storleken oförändrad fram till omkring 1800 då fastigheten delades i två delar. Ytterligare en delning gjordes omkring 1810 och då det fanns fyra olika delar av fastigheten. Denna delning var giltig fram till det laga skiftet 1832. Fastigheten Hårderup nr 4 är giltig fram till det laga skiftet 1832 då den delades i två delar om vardera 1/6 mantal.

Hårderups by 1832

Källa: Lantmäteriet

På skifteskartan här ovanför ses gården som tillhörde Hårderup nr 4 när skiftet 1832 skulle genomföras. Enligt kartan ses gården som en av de större gårdarna och låg vid en väg som inte finns kvar idag.

I protokollet från det laga skiftet från 1832 så beskrivs gården som tillhörde Hårderup nr 4 enligt följande:

Innan det laga skiftet var fastigheten delad i fyra delar där 3/16 mantal brukades av Sven Månsson och där 1/16 brukades av Hans Jönsson men den ägdes av Sven Månsson. 1/16 mantal ägdes av Pehr Nilsson och 1/16 mantal ägdes av Jöns Nilsson.

Sven Månsson del av gården beskrivs enligt följande:

Boningshus 16 väggerum i gott stånd
Uthus 18 väggerum i gott stånd med port
Skorsten
Brunn

Pehr Nilsson del av gården beskrivs enligt följande:

Boningshus 9 väggerum i gott stånd
Uthus 5 väggerum i gott stånd
Skorsten
Brunn

På gården fanns ett uthus som ägdes av Anders Larsson:

Uthus 16 väggerum i gott stånd med port

Vid det laga skiftet var fastigheten Hårderup nr 4 delad i två delar där Sven Månsson ägde 1/4 mantal och fick beteckningen 4:3 och där Anders Larsson ägde 1/16 mantal som fick beteckningen 4:4.

I det laga skiftet blev fördelningen av fastigheten:

1/4 mantal ägdes av Sven Månsson med fastighetsbeteckningen Hårderup 4:3 som erhöll gården med utflyttningsskyldighet.

1/16 mantal ägdes av Anders Larsson med fastighetsbeteckningen Hårderup 4:4 och som erhöll gården med utflyttningsskyldighet.

1/16 mantal ägdes av Per Nilsson som erhöll en fastighet som fick två beteckningar 4:2 och 2:4 och som erhöll fastigheten med utflyttningsskyldighet.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
ca 1809 - 1832 Sven Månsson och Kersti Pehrsdotter
ca 1760 - ca 1809 Per Persson och Kjerstina Strickersdotter
ca 1720 - ca 1759 Per Larsson och Elna Jönsdotter
- ca 1720 Lasse Persson och Elna Hansdotter

Bilder