Hårderup 4:12 (aktuellt nummer)

Adress Starrarpsvägen 308
Aktuell period 1875 -
Areal 1/128 mantal, 22 117 kvm
Ursprung Hårderup 4:3 (Avregistrerad fastighetsbeteckning)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Fastigheten bildades 1875 vid en hemmansklyvning av Hårderup 4:3. På kartan nedan är fastigheten märkt med “H”.

Källa: Lantmäteriet

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan här till höger från omkring 1910 har fastigheten Hårderup 4:12 fått nummer 39 och på den ekonomisk kartan från 1975 här under har den markerats med sin rätta beteckning 4:12.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

Här till höger är en översiktsbild från en satellit över fastigheten.

 

 

 

 

 

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944

Fastigheten Hårderup 4:12 omfattade 2,2 hektar i september 1944 och ägdes av byggmästaren Nils Månsson. Fastigheten hade en gödselstad byggd av cement och man hade vatten indraget i boningshuset samt att elektricitet fanns för belysning.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
27 juli 1951 - Nils Sigfrid Nilsson och Solgärd Irene Nilsson (köp)
24 april 1903 - 27 juli 1951 Nils Månsson och Emma Andersdotter (auktion)
24 april 1903 - 24 april 1903 Dödsbodelägarna efter Nils Bengtsson (bouppteckning)
8 november 1869 - 24 april 1903 Nils Bengtsson (arvsskifte)
- 8 november 1869 Nils Bengtsson och Ingar Svensdotter / Hanna Persdotter (fastebrev 23 januari 1869)

Övrigt

Starrarpsvägen 308
Hårderup 4:12 Sigfrids

Ägare                                                 År                    Kommentar
Nils och Emma Månsson
Sigfrid Nilsson ohh Solgerd                                      Sigfrid son till Nils och Emma
Tatta Alwén Eriksson                      2005

 

Bilder