Hårderup 4:9 (aktuellt nummer)

Adress Starrarpsvägen 303-28
Aktuell period 1875 -
Areal 1/128 mantal, 1,4739 ha
Ursprung Hårderup 4:3 (Avregistrerad fastighetsbeteckning)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Fastigheten bildades 1875 vid en hemmansklyvning av Hårderup 4:3.

Källa: Lantmäteriet

Området tillhörande Hårderup 4:9 är på ovanstående karta markerat med “E”.

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 har fastigheten Hårderup 4:9 nummer 33.

Här under på den ekonomiska kartan från 1975 har fastigheten beteckningen 4:9.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

Här på satellitbilden till höger ses fastigheten.

 

 

 

 

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944

Fastigheten Hårderup 4:9 omfattade totalt 1,4 hektar varav 1,3 hektar var åkermark och där 0,5 hektar var täckdikat med tegelrör och 0,8 hektar var täckdikat av annat material. Det fanns inte någon gödselstad eller någon urinbrunn byggd av cement. Det fanns varken vatten eller elektricitet installerat i stallar eller i boningshus.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
11 december 1982 - Bror Nilsson (arvsskifteshandling)
30 mars 1937 – 11 december 1982 Elof Nilsson (köp)
3 maj 1936 – 30 mars 1937 Johanna Nilsson, född Abelin (änka efter Nils Nilsson) (skifteshandling)
27 augusti 1927 – 3 maj 1936 Nils Nilsson och Johanna Nilsson, född Abelin (köp)
3 juli 1926 – 27 augusti 1927 Ola Persson (köp)
29 januari 1916 – 3 juli 1926 Per Jönsson (Hårderup) (köp)
29 januari 1916 - 29 januari 1916 Dödsbodelägarna efter John Olsson (make till Hanna Johansdotter) (bouppteckning)
26 mars 1913 - 29 januari 1916 John Olsson och Hanna Johansdotter (köp)
9 juli 1908 - 26 mars 1913 Anders Nilsson och Alma Elisabeth Nilsson (köp)
7 april 1876 - 9 juli 1908 Nils Jönsson och Ingar Gertsdotter (köp)
31 augusti 1867 - 7 april 1876 Anders Nilsson och Kersti Jönsdotter (fastebrev 31 augusti 1867)

Övrigt

Starrarpsvägen 303-28
Hårderup 4:9 Elofs

Ägare                                                                                År                     Kommentar
Elof Nilsson
Maria Jemhag, Hårderup och Karin Lindberg, Löderup   1991/1993

Elof hade en inneboende som hette Per. Det fanns två Elof Nilsson i trakten, dels här aktuelle Elof Nilsson och dels murare Elof Nilsson Starrarp 10:8. Muraren kallades ”Elof Nilsson den riktige” eller ”Den riktige Elof” medan Elof Nilsson Hårderup kallades bara Elof Nilsson. Så småningom förenklades namnet och muraren han kallades bara ”Den riktige”.
Elof passade sin mor tills hon dog. Föräldrarna kom från Viggarum. Elof Nilsson och Anton Nilsson, Hårderup 4:29 var bröder.
Elof var beläst och en tänkare, nästan filosof. Han lärde sig franska själv. Först var han på väg att lära sig tyska, men det slutade han med för att som han sa, ”de bar sig så ”räligt åt” i kriget”. (Andra världskriget).
Under en tid kunde folk få lån av kommunen till renovering och modernisering av fastigheten. Dessa lån skrevs av på 10 år. Sigfrid Nilsson, Hårderup 4:12, kommunalman och tillika byggmästare, gick runt och erbjöd behövande detta lån. Han erbjöd också Elof detta lån. Men Elof berättade efteråt att:
– Jag såg rävarumpan sticka fram, så jag tacka nej.

Elof gick på arbete på gårdarna i trakten och så ”tog han på betorna”. Han arbetade ibland hos
Gösta och Emmy Kristiansson. Där berättade Elof att han brukade koka en stor gryta risgrynsgröt och åt av den varje dag tills det växte mögel på den och sen skrapade han bara bort möglet och slängde i slaskspannen och åt av resten.
– Då spydde väl spannen, sa Gösta.

Elof hade en stark gudstro och gick i kyrkan varje söndag. Utom en gång. Det var när Elof i halt väglag på cykel var på väg till kyrkan och körde omkull i Hultabacken. Cykeln vände helt om. Då vände Elof hemåt, eftersom han tog det som ett tecken från Gud att han skulle vända hem.
Marianne Ohlsson Friberg från Ryssgård minns följande historia:
På 1980-talet när hon arbetade på Thulehem i Lund berättade en av hennes arbetskamrater Henny Åkesson följande historia när hon hörde att Marianne och Elsa kom från Frenninge och Hårderup. Georg (Hårderup 4:7) och Elof ”tog på betorna” i Flädie hos Hennys eller hennes makes familj. Hennys man sa.
– Henny, följ med när jag ska hämta Georg, så ska du se något som du aldrig sett!
(Henny kom från det burgna söder om landsvägen). Hon berättade att då de kom till Georgs blev de bjudna på kaffe i finrummet. Georgs fru Helga fick inte sitta med.
När Georg (Hårderup 4:7) ”tog på betorna” medförde han egen spisning samt kaffekjel, stegepanna och gryda.
Elof hade också varit med på betorna, varför även han fick besök. Henny erbjöds kaffe eller cap constantia. Kaffekopparna var mycket tvivelaktiga, så hon valde vin, som serverades i dammludna glas. Elof iaktog henne knipslugt för att se om hon drack eller avstod p g a glasen. Elofs kalv var mycket välskött, men levde i ett mycket underligt krypin.
Elofs kläder var slitna vilket förklarades med att man ska inte slita på finkläderna.
För Henny var det en särdeles upplevelse av den bygd och de människor som vi växte upp med och fann naturligt. –

Källa: Starrarpsgruppen

Elof Nilsson, Hårderup.

I ett enkelt torp omkring 1 km väster om Hårderupshult bodde en lärd herre, Elof Nilsson. Han var kunnig i historia och geografi, särskilt intresserade han sig för botanik.  Han var expert på gräsarterna. En intressant beskrivning av honom finns i Hårderups Posten 1981. Han var ofta deltagare i Föreläsningsföreningens svampexkursioner i Vallarums skogar. Det var angenämt att vara i sällskap.

Elof Nilsson var en flitig kyrkobesökare och hade sin bestämda plats i kyrkan. Han gladde sig över sången och gemenskapen mellan kyrkobesökarna. Han sparade ej på kollekten. Vid ett tillfälle fanns en tusenlapp i håven, troligen ditlagd av Elof. Han var givmild mot sina släktingar, som hjälpte honom med matlagning och städning.

Nedtecknat av läraren Nils Persson i Vallarum.

 

Bilder

Övrigt

Länk till brevväxling (Elof Nilssons syster): Charlotte Ryttgens brev

Länk till: ELOF NILSSON Hårderup 4 historier om