Hårderup 4:5 (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Beskrivning

Fastigheten bildades 1875 i samband med en hemmansklyvning av Hårderup 4:3

Källa: Lantmäteriet

Källa: Lantmäteriet

Hemmansklyvningen 1875 utav Hårderup 4:3:

A 4:5 1/8 Skatterusthåll Ola Svensson kvarboenderätt
B 4:6 1/16 Skatterusthåll Per Larsson kvarboenderätt
C 4:7 1/64 Skatterusthåll Anders Persson kvarboenderätt
D 4:8 1/128 Skatterusthåll Sven Söder kvarboenderätt
E 4:9 1/128 Skatterusthåll Nils Jönsson kvarboenderätt
F 4:10 11/512 Skatterusthåll Sven Olsson kvarboenderätt
G 4:11 1/512 Skatterusthåll Jöns Andersson kvarboenderätt
H 4:12 1/128 Skatterusthåll Nils Bengtsson kvarboenderätt

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bestod vid hemmansklyvningen 1875 utav två delar, dels den större delen i öster och den mindre delen som ligger i väster. Den östra delen ses på kartan här ovanför till höger och den västra delen är på kartan till vänster.

 

 

 

 

 

Fastigheten var giltig fram till 1882 då en ny hemmansklyvning genomfördes av Hårderup 4:5, då fastigheterna Hårderup 4:16, 4:17 och 4:18 bildades.

Källa: Lantmäteriet

Källa: kartbild.com

Fastigheten 4:5 bildades 1875 och då omfattade fastigheten nummer 35, 40, 41 och 42 på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910. Sedan delades fastigheten i tre delar med tre gårdar varav endast två återstår idag.

 

 

 

Källa: Lantmäteriet

På den ekonomiska kartan från 1975 ses den delade fastigheten med den nya beteckningarna 4:15, 4:16, 4:17 och 4:18.

 

 

 

 

 

Källa: kartbild.com

Här ett flygfoto över den östra delen av fastigheten från mitten av 1940-talet där man också ser de tre gårdarna. Här nedanför ses en aktuell satellitbild där man också ser att en av gårdarna är borta.

Källa; hitta.se

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
30 april 1881 - 1 november 1883 Dödsbodelägarna efter Ola Svensson (make till Elna Pehrsdotter och Elna Andersdotter) (bouppteckning)
21 februari 1838 - 30 april 1881 Ola Svensson och Elna Pehrsdotter/Elna Andersdotteer

Bilder