Hårderup 4:18 (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Adress Starrarpsvägen 332-14
Aktuell period 1882 - 1982
Areal 1/24 mantal
Ursprung Hårderup 4:5 (avregistrerad fastighetsbeteckning)
Nya nummer Hårderup 4:28 (aktuellt nummer) , Starrarp 20:3

Beskrivning

Fastigheten bildades vid en hemmansklyvning 1882 utav fastigheten Hårderup 4:5.

Källa: Lantmäteriet

På ovanstående karta är Hårderup 4:18 markerat med “C”.

Fastigheten delas i tre delar om vardera 1/72 mantal, varav två slås samman i “A”.

Hårderup 4:18 A om 1/36 mantal blir 1982 Hårderup 4:28

Hårderup 4:16

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

I mitten av 1940-talet var ovanstående bild införd i boken Svenska gods och gårdar och är den gård som hör till fastigheten Hårderup 4:18A. Bildtexten lyder:

Postadress:      Vollsjö

“Areal: Total 14,2 hektar, därav 9,5 åker, resten skog och fäladsmark. Tax.-v. 14500. Jordart: Kampermylla och grusblandad lera på grusbotten. Skogsbestånd: Alskog. Mangårdsbyggnad uppförd omkring 1885. Loge uppförd samtidigt, stall 1937. 2 hästar, 6 kor, 4 ungdjur, 1 modersugga, 10 gödsvin, 35 höns. Gården till släkten 1885. Nuv. ägare övertog den 1920 efter sin fader. Ägare: Karl Andersson född 18 augusti 1892. Son till Anders Hansson och hans hustru Elsa född Isaksson. Gift med Gerda Magnusson född 10 juli 1899. Barn: Hilda född 1921, Egon född 1923, Ingvar född 1938. Ägaren medlem av mejeri- och slakteriföreningen.”

Hårderup 4:18

Källa: Skånes bebyggelse ca 1955

i den nya upplagan av boken utkom i mitten av 1950-talet fanns gården med igen, med följande text:

Postadress:        Vollsjö

“Areal: 15,7 hektar, varav 11 hektar åker, mulljord på lerjord och grusbotten. Tax.-v. 24200. Djur 2 hästar, 6 kor, 3 ungdjur, 2 svin, 100 höns. Mangårdsbyggnad av lersten under tegeltak, 3 rum, 1 hall, förstuga, kök elljus, elkraft, vatten, avlopp. Ladugård från 1937, tegel under eternittak. Nuv. ägare övertog gården efter fadern 1952. Ägare: Hemmansägare Karl Egon Karlsson född 12 juni 1923, son till Karl Andersson och Gerda född Magnusson, gift med Margit, född Ekstrand född 15 juni 1929, dotter till Einar Ekstrand och Johanna Ekstrand. Barn: Bertil född 1955.” Hårderup 4:18 B om 1/72 mantal blir Starrarp 20:3 1982.

Källa: kartbild.com

På det område som tillhörde Hårderup 4:18 har nummer 40 och 35 på den häradsekonomisk kartan från omkring 1910.

Källa: kartbild.com

På den ekonomiska kartan från 1975 har fastigheten beteckningarna 4:18 A och 4:18 B.

Källa: kartbild.com

Satellitbild över området där Hårderup 4:18 är beläget.

 

 

 

 

Jordbruksräkningen 1944, Nils Malte Jönsson

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944

1944 genomfördes en jordbruksräkning och där vid detta tillfälle ägdes fastigheterna av Nils Malte Jönsson. Fastigheterna var Starrarp nr 2, 1/32 mantal och Hårderup nr 4, 1/72 mantal. Fastigheten omfattar totalt 14 hektar varav 9 hektar var åkermark och 4,8 hektar var ängsmark. På gården fanns gödselstad och urinbrunn byggd av cement. Man hade investerat i fyra olika jordbruksmaskiner samt att man var delägare i en självbindare. Vatten fanns indraget i stallarna men det fanns inte vatten och avlopp indraget i boningshuset. Elektricitet fanns installerat för belysning.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
21 oktober 1974 - Bertil Lennart Andersson och Karin Ann-Britt Andersson (köp, äger 4:18 B)
6 april 1966 - 21 oktober 1974 Ove Bertil Oscarsson och Rut Ingegärd Oscarsson, född Hansson (köp, äger 4:18 B)
29 januari 1923 - 6 april 1966 Nils Malte Alfred Jönsson och Teckla Nilsson (köp, äger 4:18 B)
29 januari 1923 - 29 januari 1923 Dödsbodelägarna efter Nils Svensson (bouppteckning, äger 4:18 B)
8 januari 1895 - 29 januari 1923 Nils Svensson och Anna Bengtsson (köp, äger 4:18 B)
8 januari 1895 - 8 januari 1895 Dödsbodelägarna efter Maria Bengtsdotter (bouppteckning, äger 4:18 B)
25 oktober 1890 - 8 januari 1895 Per Jernberg och Maria Bengtsdotter (köp, äger 4:18 B)
- 25 oktober 1890 Ola Månsson och Ingar Olsson (äger 4:18 B)
14 mars 1952 - Egon Karlsson och Margit Karlsson (köp, äger 4:18 A)
2 mars 1920 - 14 mars 1952 Karl Andersson och Gerda Nathalia Magnusson (köp, äger 4:18 A)
17 mars 1919 - 2 mars 1920 Anders Hansson och Elna Nilsson (bouppteckning, äger 4:18 A)
7 maj 1892 - 17 mars 1919 Anders Hansson och Else Isaksdotter (köp, äger 4:18 A)
27 november 1888 - 7 maj 1892 Per Nilsson Saxberg och Anna Maria Nilsson, född Lundgren (köp, äger 4:18 A)
30 augusti 1884 - 27 november 1888 Sven Nilsson och Elna Olsdotter (köp, äger 4:18 A)
1 november 1883 - 30 augusti 1884 Ingar Olsdotter

Bilder