Hårderup 4:17 (aktuellt nummer)

Adress Starrarpsvägen 332-61
Aktuell period 1882 -
Areal 1/24 mantal, 9,7135 ha
Ursprung Hårderup 4:5 (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Fastigheten bildades 1882 vid en hemmansklyvning av Hårderup 4:5.

Källa: Lantmäteriet

Beteckningen “B” på ovanstående karta markerar utbredningen av denna fastighet.

 

 

 

 

Källa: kartbild.com

Fastigheten Hårderup 4:17 består av två delar och där båda delar har nummer 42 på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910. På den ekonomiska kartan här nedan från 1975 har fastigheten sina rätta beteckningar, 4:17.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

På satellitbilden här till höger ses fastighetens båda delar.

 

 

 

 

Fastigheten omfattar totalt 9 hektar mark varav 6 hektar är åkermark och 2,8 hektar är betesäng. Det fanns ingen gödselstad eller urinbrunn byggd av cement men man hade investerat i tre olika jordbruksmaskiner. Vatten och avlopp fanns varken i boningshus eller i stallarna. Man hade installerat elektricitet för belysning.

 

 

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
20 februari 1960 – efter 1996 Inga Sjölin (maka till Seth Sjölin) (köp)
9 mars 1951 – 20 februari 1960 Seth Sjölin och Inga Sjölin (köp)
11 mars 1940 – 9 mars 1951 Ernst August Sjölin och Inez Ulrika Julia Sjölin, född Tuvesson (köp)
29 mars 1935 – 11 mars 1940 Erik Yngve Nilsson och Ketty Pandora Nilsson, född Andersson (köp)
13 februari 1935 - 29 mars 1935 Nils Andersson och Anna Andersson (köp)
3 november 1916 – 13 februari 1935 Olof Andersson och Anna Maria Charlotta Andersson, född Engström (köp)
3 november 1916 - 3 november 1916 Anders Hansson och Else Isaksdotter (köp, auktion)
27 september 1915 - 3 november 1916 Dödsbodelägarna efter Anders Jönsson (bouppteckning)
23 december 1891 - 27 september 1915 Anders Jönsson (köp)
23 december 1891 - 23 december 1891 Dödsbodelägarna efter Sven Nilsson (make till Elna Olsdotter) (bouppteckning)
1 november 1883 - 23 december 1891 Sven Nilsson och Elna Olsdotter (arv till Elna Olsdotter)
30 april 1881 - 1 november 1883 Elna Andersdotter

Övrigt

Starrarpsvägen 332-61
Hårderup 4:17 Sjölins

Ägare                                                                 År        Kommentar
Olof Andersson                                                             Han hade även Hårderup 22:1 Gösta Kristianssons. Han var bror till Egon Karlssons far Karl, Hårderup 4:28 och 4:16
Ev. hade Julia Sjölins bror gården en period
Ernst (skräddare) ohh Julia Sjölin                                   Ernst skräddare hade sin verksamhet i Bombi-Bitthuset. Han bodde troligen där fram till sin död.
Seth Sjölin ohh Inga                                                     Seth son till Ernst och Julia
Krister och Lisbet Sjölin                                    2000   Krister son till Seth och Inga

Gården ägdes av Erik (skräddare) och Julia Sjölin. Julia Sjölin bodde ett antal år i Lund. Därefter bodde hon hos Seth och Inga samt slutligen på Solkullen i Vollsjö. Seth dog 1993. Deras barn är Tommy (Starrarps Ora 1:82) Ingrid Höör, Krister (Starrarps Ora 1:72), Anders Vollsjö, Karin Sjöbo.
Källa: Starrarpsgruppen

Bilder