Hårderup 4:16 (aktuellt nummer)

Adress Starrarpsvägen 332-19 (ungefärlig adress)
Aktuell period 1882 -
Areal 1/24 mantal, 8,5325 ha
Ursprung Hårderup 4:5 (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Fastigheten bildades vid en hemmansklyvning 1882 utav fastigheten Hårderup 4:5.

Källa: Lantmäteriet

Hårderup 4:16

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Bilden här till höger är tagen ur boken “Svenska gods och gårdar” som utkom i mitten av 1940-talet och då fanns följande text med till bilden:

Postadress:    Vollsjö

“Areal totalt 14,2 hektar, därav 9,5 hektar åker, resten skog och fäladsmark. Tax.-v. 14 500. Jordart: Kampermylla och grusblandad lera på grusbotten. Skogsbestånd: Alskog. Mangårdsbyggnad uppförd omkring 1885. Loge uppförd samtidigt, stall 1937. 2 hästar, 6 kor, 4 ungdjur, 1 modersugga, 10 gödsvin, 35 höns. Gården till släkten 1885. Nuvarande ägaren övertog den 1920 efter sin fader. Ägare är Karl Andersson född 18 augusti 1892. Son till Anders Hansson och hans hustru Elsa, född Isaksson. Gift 1920 med Gerda Magnusson född 10 juli 1899. Barn: Hilda förr 1921, Egon född 1923, Ingvar född 1938. Ägaren medlem av mejeri- och slakteriföreningarna.

Hårderup 4:18

Källa: Skånes bebyggelse ca 1955

I boken “Skånes bebyggelse” som utkom i mitten av 1950-talet fanns bilden här till vänster med tillsammans med följande text:

Postadress:         Vollsjö

“Areal: 15,7 hektar, varav 11 hektar åker, mulljord på lerjord och grusbotten. Tax.-v. 24 200. Djur: 2 hästar, 6 kor, 3 ungdjur, 2 svin, 100 höns. Mangårdsbyggnad av lersten under tegeltak, 3 rum, 1 hall, förstuga, kök, elljus, elkraft, vatten, avlopp. Ladugård från 1937, tegel under eternittak. Nuvarande ägaren övertog gården efter fadern 1952. Ägare är hemmansägare Karl Egon Karlsson född 12 juni 1923, son till Karl Andersson och Gerda, född Magnusson, gift med Margit, född Ekstrand född 15 juni 1929, dotter till Einar Ekstrand och Johanna Ekstrand. Barn: Bertil född 1955.”

 

Källa: kartbild.com

Fastigheten Hårderup 4:16 består av två delar. På kartan har båda delarna nr 41 på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910. På den östra lotten låg boningshuset och som också finns med på kartan. På den ekonomiska kartan här nedan är husen borta.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

På satellitbilden ses fastigheten och är numera en obebyggd fastighet.

 

 

 

 

Jordbruksräkningen 1944, Karl Andersson

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944

Fastigheterna 4:18 A och 4:16 omfattade totalt 14,2 hektar varav 9,6 hektar åker och 3 hektar äng. Fastigheten hade i september 1944 en gödselstad utav cement och man ägde fyra jordbruksmaskiner samt var delägare i ytterligare en maskin. Vattenledning var indragen i stallarna och man hade installerat elektricitet för belysning.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
14 mars 1952 - Egon Karlsson och Margit Karlsson (köp)
27 maj 1942 – 14 mars 1952 Karl Andersson och Gerda Nathalia Magnusson (köp)
6 februari 1933 - 27 maj 1942 Alfred Olsson (Hårderup 3 och 4) (auktion)
6 februari 1933 – 6 februari 1933 Karl Bernhard Larsson
3 januari 1929 – 6 februari 1933 August Johansson och Gerda Karolina Persson (borgenärerna i August Johanssons till konkursboet avträdda bo)
12 april 1921 – 3 januari 1929 Alfred Olsson (Hårderup 3 och 4) (köp)
24 januari 1918 – 12 april 1921 Olof Valfrid Liljegren och Sigrid Jönsson (auktion)
24 januari 1918 - 24 januari 1918 Dödsbodelägarna efter Per Andersson (bouppteckning)
17 december 1892 - 24 januari 1918 Per Andersson (Hårderup nr 4) (bouppteckning)

Övrigt

Före Sjölins

Uppskattad adress Starrarpsvägen 332-19
Hårderup 4:16 norr om Egon Karlssons

Ägare                                            År                     Kommentar
Alfred Olsson
Karl Rundgren ohh Agnes                                     Bodde i fastigheten en tid
Karl Andersson ohh Gerda
Egon Karlsson ohh Margit                                     Egon son till Karl o Gerda
Bertil Karlsson                                                       Son till Egon och Margit
Johan Karlsson 2016                                            Son till Bertil Karlsson och Karin

Enligt Knut Thulin, Starrarps ora, var Alfred Olsson en inbunden person , som höll sig för sig själv.
Logen fanns kvar på denna fastighet in på 2000-talet. Numera är allt rivet. Karl Rundgren med familj bodde en tid i fastigheten. De flesta av Karl och Agnes Rundgrens barn är födda här. Rundgrens flyttande sedan till ett ställe norr om Axel Johanssons i Starrarp, som numera är rivet. Karl Andersson köpte gården och den slogs då ihop med Hårderup 4:18 numera 4:28.
Ingvar, son till Karl Andersson på gården, och Svenne Håkansson m.fl. Starrarpspågar skulle bygga en båt av golvplankor från gården, eftersom husen på denna tillköpta fastighet skulle rivas. Plankorna var så tjocka och styva så de gick inte att böja. Båten såg mer ut som en snöplog. Med hjälp av sillalådor och masonite blev båten färdig. Pågarna fick ta hål i gaveln på logen och knuffa ut den därigenom. Den var för stor att ta ut på annat sätt. De var rädda att Karl Andersson skulle upptäcka deras hemliga båtbygge. Karl Andersson bar respekt med sig eftersom han var med i hemvärnet och hade ett automatvapen hemma. Båten transporterade de på en cykelkärra till Mölledammen. Tyvärr så sjönk den direkt, när de sjösatte den.
Källa: Starrarpsgruppen

 

Bilder