Vallarum 9:10 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

1858 sker en hemmansklyvning utav fastigheten Vallarum 9:7 och två nya fastigheter bildas enligt följande:

A       9:9       1/144 mantal       äges av Jöns Persson
B      9:10      1/144 mantal       äges av Nils Olsson

 

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses fastigheten 9:10 i det område som har nummer 69 till och med 71 samt område 73.

 

Källa: Lantmäteriet

En ny hemmansklyvning genom fördes 1901 utav ägorna för Vallarum 9:9 och 9:10.

A              9:32             1/2016 mantal            Handlaren Anders Kristiansson
B              9:53             lägenhet                     Nils Månsson Tornberg
C              9:33             1/4032 mantal            Åbon Måns Persson
D              9:34              25/4032 mantal         Smeden Nils Rosengren
E (Da)      9:20, 9:35     lägenhet 11/4032       Lantbrukaren David Sjögren, lägenhet avsöndrad från D
F (Db)      9:21, 9:36     lägenhet 12/4032       Skomakaren Per Andersson, lägenhet avsöndrad från D
G (Dc)     9:52, 9:37      lägenhet 1/4032         Änka Johanna Rosengren, lägenhet avsöndrad från D
H (Dd)     9:48, 9:38      lägenhet 1/4032         Husmannen Ola Persson, lägenhet avsöndrad från D
I               9:39              13/2592 mantal          Smeden Johan Lundqvist
K             9:54               lägenhet                     Frenninge kommun (skoltomt) lägenhet avsöndrad från I
L              9:47               lägenhet Änka           Elna Persdotter, lägenhet avsöndrad från I
M             9:40              2/2592 mantal            Åbo Håkan Mårtensson
N             9:41              3/2592 mantal            Skräddaren Nils Lindh
Ia             9:42              3/2592 mantal            Johan Lundqvist
Ib             9:43              4/2592 mantal            Hans Jacobsson
Ic             9:44              6/2592 mantal            Håkan Mårtensson

Fastigheten delades officiellt 1901 men hade delats tidigare. Sven Johansson och Marna Håkansdotter säljer av fyra område 1876 säljs 9:20 och 9:21. 1881 säljs områdena 9:32 och 9:53. Resterande område säljs till Nils Rosengren och hans hustru Bengta Rosengren. Nils och Bengta fortsätter att sälja avstyckningar under perioden 1896 och framåt.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
24 september 1875 - 8 november 1880 Sven Johansson och Marna Håkansdotter (köp)
20 juli 1875 - 24 september 1875 Dödsbodelägarna efter Håkan Persson (bouppteckning)
2 maj 1861 - 20 juli 1875 Håkan Persson och Karna Jönsdotter (köp)
1858 - Ola Nilsson och Karna Olsdotter (Ola Lundgren och Karin Lundgren)
1858 - 1858 Nils Olsson och Karna Pehrsdotter (Vallarum 9:10)

Bilder