Vallarum 9:7 (avregistrerat nummer)

Adress Vallarumsvägen ca 443
Aktuell period 1854 - 1858
Areal 1/72 mantal
Ursprung Vallarum 9:2 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 9:9 (avregistrerat nummer) , Vallarum 9:10 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildas genom en hemmansklyvning 1854.

Källa: Lantmäteriet

1854 sker en hemmansklyvning av fastigheten Vallarum 9:2 med följande ny fördelning av markerna:

A             9:5           1/24 mantal         äges av Jöns Persson
Ba           9:6           1/72 mantal         äges av Bengt Bengtsson
Bb           9:7           1/72 mantal         äges av Per Svensson
Bc           9:8           1/72 mantal         äges av Anders Christiansson

 

 

 

 

Källa: Lantmäteriet

1858 sker en hemmansklyvning utav fastigheten Vallarum 9:7 och två nya fastigheter bildas enligt följande:

A        9:9          1/144 mantal         äges av Jöns Persson
B        9:10        1/144 mantal         äges av Nils Olsson

 

Källa: Lantmäteriet

Här till höger är en detaljbild av den karta som Lantmäteriet upprättade i samband med den hemmansklyvning som gjordes 1854 då fastigheten Vallarum 9:7 bildades. Fastigheten är bara giltig i fyra år för att den delas ytterligare 1858. På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här nedanför ses fastigheten 9:7 som de område som har nummer 64 – 71 samt 73.

Källa: kartbild.com

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1854 - Per Svensson (Vallarum 9:7)

Bilder