Vallarum 9:2 (avregistrerat nummer)

Adress Vallarumsvägen 440 och 465
Aktuell period 1834 - 1854
Areal 1/12 mantal
Ursprung Vallarum 9:1
Nya nummer Vallarum 9:5 (avregistrerat nummer) , Vallarum 9:6 (avregistrerat nummer) , Vallarum 9:7 (avregistrerat nummer) , Vallarum 9:8 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid det laga skifte som genomfördes av Vallarums marker 1834. Vallarum 9:2 är på kartan här till vänster markerat med ett “Ia” och var ett så kallat skatterusthåll och omfattade 1/12 mantal. Fastigheten ägdes av Jöns Persson som bekom ägorna med utflyttningsskyldighet.

 

 

 

 

 

Källa: Lantmäteriet

1854 sker en hemmansklyvning av fastigheten Vallarum 9:2 med följande ny fördelning av markerna:

A                9:5         1/24 mantal                  äges av Jöns Persson
Ba              9:6         1/72 mantal                  äges av Bengt Bengtsson
Bb              9:7         1/72 mantal                  äges av Per Svensson
Bc              9:8         1/72 mantal                  äges av Anders Christiansson

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
6 maj 1823 - 26 april 1873 Jöns Persson och Marna Olsdotter och Anna Johansdotter (fastebrev)

Bilder