Vallarum 9:5 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildas genom en hemmansklyvning 1854.

Källa: Lantmäteriet

1854 sker en hemmansklyvning av fastigheten Vallarum 9:2 med följande ny fördelning av markerna:

A        9:5        1/24 mantal      äges av Jöns Persson
Ba      9:6        1/72 mantal      äges av Bengt Bengtsson
Bb      9:7        1/72 mantal      äges av Per Svensson
Bc      9:8        1/72 mantal      äges av Anders Christiansson

 

 

 

 

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten är giltig fram till 1874 då en ny hemmansklyvning genomförs med följande ny fördelning av marken:

A       9:11        17/756 mantal       äges av Nils Jönsson
B       9:12      19/3024 mantal       äges av Anders Jönsson
C       9:13      19/3024 mantal       äges av Ola Jönsson
D       9:14        1/3024 mantal       äges av Per Jönsson
E       9:15      19/3024 mantal       äges av Omyndige Per Jönsson

 

 

 

Källa: kartbild.com

Fastigheten Vallarum 9:5 omfattade följande område på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910: 59, 60, 61, 75 och 58, 62, 63. Vid hemmansklyvningen 1874 delas fastigheten.

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
26 april 1873 - Dödsbodelägarna efter Jöns Persson (Make till Marna Olsdotter och Anna Johansdotter) (bouppteckning)
1854 - 26 april 1873 Jöns Persson och Marna Olsdotter och Anna Johansdotter (fastebrev, arvsskifte)

Bilder