Välj en sida

Vallarum 9:15 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid en hemmansklyvning som gjordes 1874 utav markerna till Vallarum 9:5.

A    9:11       17/756 mantal     äges av Nils Jönsson
B    9:12     19/3024 mantal     äges av Anders Jönsson
C    9:13     19/3024 mantal     äges av Ola Jönsson
D    9:14       1/3024 mantal     äges av Per Jönsson
E     9:15    19/3024 mantal     äges av omyndige Per Jönsson

 

 

 

Fastigheterna Vallarum 9:12 och 9:15 ingår i en legaliseringsförrättning 1962 då fastigheterna delas i flera delar:

Vallarum 9:15 A       om 1/288 mantal        senare Vallarum 9:63 om   1/288 mantal
Vallarum 9:15 B     om 5/6048 mantal        senare Vallarum 9:65 om 5/6048 mantal
Vallarum 9:15 C       om 1/504 mantal        senare Vallarum 9:64 om   1/504 mantal

Bilden till höger visar hur gården såg ut i mitten av 1940-talet som tillhörde Vallarum 15 A. Bilden publicerades i boken “Svenska gods och gårdar” som utkom i mitten av 1940-talet. Till bilden fanns även följande text:

Postadress:     Vallarum

“Areal totalt 4,5 hektar åker Tax.-v. 8 600. Jordart: Lerblandad mulljord och grusmylla på lerbotten. Mangårdsbyggnad och ekonomibyggnader uppförda omkring 1885, renoverade 1934. 1 häst, 3 kor, 2 ungdjur, 1 modersugga, 12 gödsvin, 50 höns. Gården till släkten 1925 genom köp från August Håkansson. Ägare: Johan Nilsson född 2 juli 1895. Gift 1925 med Hulda Nilsson född 26 april 1899. Ägaren medlem av mejeri- och slakteriföreningarna.”

Källa: kartbild.com

Fastigheten Vallarum 9:15 ses på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 som det onumrerade område som ligger mellan områdena 63 och 112.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
12 september 1942 - Nils Mårtensson och Emma Mårtensson (köp av 9:15 C)
12 september 1942 - 12 september 1942 Nils Persson och Emma Persson. född Hansson (köp på auktion av 9:15 C)
22 februari 1921 - 12 september 1942 Dödsbodelägarna efter Mårten Nilsson och Anna Persdotter (bouppteckning av 9:15 C)
25 maj 1910 - 22 februari 1921 Mårten Nilsson och Anna Persson (auktion av 9:15 C)
4 mars 1909 - 25 maj 1910 Dödsbodelägarna efter Per Johansson (änkeman efter Kersti Larsdotter) (bouppteckning av 9:15)
4 juni 1892 - 4 mars 1909 Per Johansson (änkeman till Kersti Larsdotter) (köp av 9:15 C)
4 juni 1892 - 4 juni 1892 Lars Johansson (köp av 9:15 C)
12 maj 1881 - 4 juni 1892 Dödsbodelägarna efter Kersti Larsdotter (maka till Per Johansson) (bouppteckning 9:15 C)
21 februari 1881 - 12 maj 1881 Per Johansson och Kersti Larsdotter (köper 9:15 C)
26 april 1873 - 21 februari 1881 Per Jönsson (Vallarum) (äger 9:15 C)
19 juli 1958 - Bertil Andersson och Ingrid Andersson (Vallarum) (köper 9:15 B)
11 februari 1958 - 19 juli 1958 Dödsbodelägarna efter Lorentz Johansson (bouppteckning av 9:15 B)
27 april 1931 - 11 februari 1958 Lorentz Johansson och Anna Johansson, född Olsson (köper 9:15 B)
22 juli 1919 - 27 april 1931 Mårten Mårtensson Sjöstedt och Bengta Hansson (köper 9:15 B)
26 mars 1918 - 22 juli 1919 Carl Leander Persson (köper 9:15 B)
14 februari 1893 - 26 mars 1918 Per Jönsson och Anna Nilsdotter och Bengta Persdotter (köper 9:15 B)
14 februari 1893 - 14 februari 1893 Nils Bengtsson. (köper 9:15 B)
11 oktober 1892 - 14 februari 1893 Dödsbodelägarna efter Anna Nilsdotter (maka till Per Jönsson) (bouppteckning av 9:15 B)
10 mars 1886 - 11 oktober 1892 Per Jönsson och Anna Nilsdotter och Bengta Persdotter (köper 9:15 B)
18 september 1882 - 10 mars 1886 Nils Jönsson och Anna Olsdotter (köper 9:15 B)
26 april 1873 - 18 september 1882 Per Jönsson (Vallarum) (äger 9:15)
26 september 1960 - Oscar Andersson och Agnes Frideborg Andersson, född Nilsson (köper 9:15 A)
25 maj 1925 - 26 september 1960 Johan Nilsson och Hulda Nilsson (köper 9:15 A)
6 mars 1924 - 25 maj 1925 August Håkansson och Martha Kristina Håkansson, född Lundquist (köper 9:15 A)
10 april 1921 - 6 mars 1924 Olof Johansson Glantz och Anna Maria Nilsson (köp av 9:15 A)
16 december 1917 - 10 april 1921 Oskar Emil Andersson och Johanna Göransson (köp av 9:15 A)
5 mars 1910 - 16 december 1917 Per Nilsson och Hanna Andersson (köp av 9:15 A)
10 juli 1909 - 5 mars 1910 Johannes Larsson och Cecilia Johansson (auktion av 9:15 A)
19 maj 1909 - 10 juli 1909 Dödsbodelägarna efter Johan Olsson (bouppteckning)
22 februari 1907 - 19 maj 1909 Johan Olsson (köper på auktion 9:15 A)
28 oktober 1905 - 22 februari 1907 Dödsbodelägarna efter Ola Månsson (make till Maria Hallengren) (bouppteckning av 9:15 A)
26 janauri 1898 - 28 oktober 1905 Ola Månsson och Maria Hallengren (köper 9:15 C)
2 juli 1895 - 26 januari 1898 Sven Nilsson och Elna Nilsson (köper 9:15 A)
11 september 1894 - 2 juli 1895 Dödsbodelägarna efter Anders Carlsson (gift med Hanna Nilsson) (bouppteckning av 9:15 A)
26 februari 1889 - 11 september 1894 Anders Carlsson och Hanna Nilsson (köper 9:15 A)
2 maj 1885 - 26 februari 1889 Truls Andersson och Elna Månsson (köp av 9:15 A)
26 april 1873 - 2 maj 1885 Per Jönsson (Vallarum) (arvsskifte)

Bilder