Vallarum 9:63 (avregistrerat nummer)

Aktuell period 1962 - 1965
Areal 1/288 mantal
Ursprung Vallarum 9:15 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 25:1 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Fastigheten om 1/288 mantal utlagd vid legaliseringsförrättning 1962 å Vallarum 9:15 om 19/3024 mantal.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
26 september 1960 - Oscar Andersson och Agnes Frideborg Andersson, född Nilsson (köp)

Bilder