Vallarum 9:12 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid en hemmansklyvning som gjordes 1874 utav markerna till Vallarum 9:5.

A     9:11      17/756 mantal    äges av Nils Jönsson
B     9:12    19/3024 mantal    äges av Anders Jönsson
C     9:13    19/3024 mantal    äges av Ola Jönsson
D     9:14      1/3024 mantal    äges av Per Jönsson
E     9:15    19/3024 mantal    äges av omyndige Per Jönsson

 

 

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten Vallarum 9:12 som bildades 1874 och den varade officiellt fram till 1962 då den delades tillsammans med Vallarum 9:15 i fyra delar.

 

 

 

Fastigheterna Vallarum 9:12 och 9:15 ingår i en legaliseringsförrättning 1962 då fastigheterna delas i flera delar:

Vallarum 9:12 A       om 1/288 mantal        senare Vallarum 9:61 om 13/3024 mantal
Vallarum 9:12 B     om 5/6048 mantal
Vallarum 9:12 C       om 1/504 mantal       senare Vallarum 9:62 om 1/504 mantal

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
14 december 1946 - Gösta Arhild Emil Svensson och Sigrid Ebba Othilia Svensson, född Boström (köper 9:12 C)
15 november 1942 - 14 december 1946 Nils Ossian Nilsson och Anna Gunhild Nilsson, född Olsson (köper 9:12 C)
2 april 1941 - 15 november 1942 Erik Jönsson och Irma Jönsson (köper 9:12 C)
11 januari 1933 - 2 april 1941 Gunnar Olsson och Johanna Olsson, född Mårtensson (köper 9:12 C)
2 december 1898 - 11 januari 1933 Sven Jönsson och Anna Jakobsson (köper 9:12 C)
22 februari 1898 - 2 december 1898 Johan Sandell och Anna Bengtsdotter (köper 9:12 C)
22 september 1894 - 22 februari 1898 Mårten Johansson och Johanna Olsson (köper 9:12 C)
26 november 1887 - 22 september 1894 Nils Malm och Ingrid Jönsson (köper 9:12 C)
17 april 1886 - 26 november 1887 Anders Persson och Else Olsdotter (köper 9:12 C)
7 april 1876 - 17 april 1886 Pehr Bengtsson och Elna Andersdotter (köper 9:12 C)
29 januari 1960 - Bertil Andersson och Ingrid Andersson (Vallarum) (köp av 9:12 B)
- 7 april 1876 Anders Jönsson (Vallarum) (äger 9:12 varifrån mark avstyckas och bildar 9:12 C)
7 december 1936 - 29 januari 1960 Valdemar Nilsson (skifteshandling efter Nils Persson av 9:12 B)
14 mars 1908 - 7 december 1936 Nils Persson (änkeman efter Hanna Svensdotter) (bouppteckning efter Hanna Svensdotter av 9:12 B)
5 augusti 1907 - 14 mars 1908 Dödsbodelägare efter Hanna Svensdotter (maka till Nils Persson) (bouppteckning av 9:12 B)
19 september 1885 - 5 augusti 1907 Nils Persson och Hanna Svensdotter (köper 9:12 B)
- 19 september 1885 Anders Jönsson (Vallarum) (äger 9:12 där mark avstyckas och bildar fastigheten 9:12 B)
19 juli 1958 - Bertil Andersson och Ingrid Andersson (Vallarum) (köper 9:12 A)
11 februari 1956 - 19 juli 1958 Dödsbodelägarna efter Lorentz Johansson (bouppteckning för 9:12 A)
27 april 1931 - 11 februari 1956 Lorentz Johansson och Anna Johansson, född Olsson (äger 9:12 A)
22 juli 1919 - 27 april 1931 Mårten Mårtensson Sjöstedt och Bengta Hansson (köper 9:12 A på auktion)
26 mars 1918 - 22 juli 1919 Carl Leander Persson (köper 9:12 A)
14 februari 1893 - 26 mars 1918 Per Jönsson och Anna Nilsdotter och Bengta Persdotter (köp av 9:12 A)
14 februari 1893 - 14 februari 1893 Nils Bengtsson. (köp av 9:12 A)
11 oktober 1892 - 14 februari 1893 Dödsbodelägarna efter Anna Nilsdotter (maka till Per Jönsson) (bouppteckning efter 9:12 A)
2 maj 1885 - 11 oktober 1892 Per Jönsson och Anna Nilsdotter och Bengta Persdotter (äger 9:12 A)
6 maj 1878 - 2 maj 1885 Nils Jönsson och Anna Olsdotter (äger 9:12 A)
- 6 maj 1878 Anders Jönsson (Vallarum) (äger 9:12 och säljer del av fastigheten som blir Vallarum 9:12 A)
26 april 1873 - Anders Jönsson (Vallarum) (arvsskifte efter avlidne Jöns Persson med fastebrev den 6 maj 1823)

Bilder