Vallarum 9:61 (avregistrerat nummer)

Aktuell period 1962 - 1964
Areal 13/3024 mantal
Ursprung Vallarum 9:12 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 9:67 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildades 1964 genom en sammanläggning av fastigheterna Vallarum 9:24 med 29/1512 mantal, 9:25 med 5/1512 mantal, 9:61 med 13/3024 mantal och 9:65 med 5/6048 mantal.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
19 juli 1958 - Bertil Andersson (Vallarum) (19 juli 1958 köp å 1/288 mantal av 9:12 och den 29 januari 1960 köp å 5/6048 mantal av 9:12)

Bilder