Vallarum 9:14 (aktuellt nummer)

Adress Syremöllevägen 11
Aktuell period 1874 -
Areal 1/3024 mantal
Ursprung Vallarum 9:5 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

 

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid en hemmansklyvning som gjordes 1874 utav markerna till Vallarum 9:5.

A    9:11         17/756 mantal      äges av Nils Jönsson
B    9:12       19/3024 mantal      äges av Anders Jönsson
C    9:13       19/3024 mantal      äges av Ola Jönsson
D    9:14         1/3024 mantal      äges av Per Jönsson
E    9:15       19/3024 mantal      äges av omyndige Per Jönsson

 

 

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades 1874 och är än idag ett aktuellt nummer. Bilden till vänster är en detaljbild av den karta som Lantmäteriet upprättade i samband med hemmansklyvningen 1874. Den finns också med på den ekonomiska kartan
från 1975.

                                                                                                                                         Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

På detta flygfoto från 1960 ses fastigheten och man kan också urskilja att det fanns bebyggelse på fastigheten.

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
30 juni 1970 - Signe Valborg Olsson (köp)
16 mars 1925 -30 juni 1970 Elise Nilsson, född Olsson (auktion)
17 september 1914 - 16 mars 1925 Anders Olssons konkursbo
19 augusti 1889 - 17 september 1914 Johannes Sandström och Ingri Håkansdotter (testamente)
29 december 1879 - 19 augusti 1889 Håkan Jönsson (Vallarum) (köp)
10 juli 1879 - 29 december 1879 Dödsbodelägarna efter Elna Bengtsdotter (maka till Per Jönsson) (bouppteckning)
26 april 1873 - 10 juli 1879 Per Jönsson och Bengta Persdotter och Elna Bengtsdotter (arvsskifte)

Bilder