Vallarum 9:8 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildas genom en hemmansklyvning 1854.

Källa: Lantmäteriet

1854 sker en hemmansklyvning av fastigheten Vallarum 9:2 med följande ny fördelning av markerna:

A           9:5         1/24 mantal          äges av Jöns Persson
Ba         9:6         1/72 mantal          äges av Bengt Bengtsson
Bb         9:7         1/72 mantal          äges av Per Svensson
Bc          9:8        1/72 mantal          äges av Anders Christiansson

 

 

 

 

Källa: Lantmäteriet

Här till höger en detaljbild av den karta som Lantmäteriet upprättade när fastigheten Vallarum 9:2 delades 1854 och som visar bildandet av fastigheten Vallarum 9:8. Fastigheten är aktuell fram till 1935 då det sker en hemmansklyvning av fastigheten 9:8 och fastigheterna Vallarum 9:57 och 9:58 bildas. Redan 1930 gjordes en avstyckning och då fastigheten Vallarum 9:56 bildades. På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här under ses fastigheten i det område som har nummer 76.

Källa: kartbild.com

 

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1854 - Anders Christiansson

Bilder