Vallarum 9:57 (avregistrerat nummer)

Adress Vallarumsvägen
Aktuell period 1935 - 1965
Areal 1/96 mantal
Ursprung Vallarum 9:8 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 24:1 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Här en detaljbild av den karta som Lantmäteriet upprättade när fastigheten Vallarum 9:2 delades 1854 och som visar bildandet av fastigheten Vallarum 9:8. Fastigheten är aktuell fram till 1935 då det sker en hemmansklyvning av fastigheten 9:8 och fastigheterna Vallarum 9:57 och 9:58 bildas. Redan 1930 gjordes en avstyckning och då fastigheten Vallarum 9:56 bildades. Nedan ses fastigheten 9:8 i område nummer 76.

Källa: kartbild,com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
7 november 1962 - Gösta Jönsson och Ida Jönsson (köp)
18 januari 1958 - 7 november 1962 Gösta Nilsson och Ester Nilsson, född Jönsson (köp)
5 augusti 1939 - 18 januari 1958 Nils Edvin Bergström och Johanna Annette Bergström, född Karlsson (köp)

Bilder