Välj en sida

Vallarum 9:6 (avregistrerat nummer)

Aktuell period 1854 - 1900
Areal 1/72 mantal
Ursprung Vallarum 9:2
Nya nummer Vallarum 9:26, 9:27, 9:28, 9:29, 9:30 och 9:31

Beskrivning

Fastigheten bildas genom en hemmansklyvning 1854.

Källa: Lantmäteriet

1854 sker en hemmansklyvning av fastigheten Vallarum 9:2 med följande ny fördelning av markerna:

A       9:5       1/24 mantal        äges av Jöns Persson
Ba     9:6       1/72 mantal        äges av Bengt Bengtsson
Bb     9:7       1/72 mantal        äges av Per Svensson
Bc     9:8       1/72 mantal        äges av Anders Christiansson

,

 

 

 

Källa: Lantmäteriet

1900 sker en hemmansklyvning och ägostyckning av Vallarum nr 9:6.

a       9:26       25/4608 mantal         äges av Hans Jönsson
b       9:27         1/4608 mantal         äges av O Hammarlund
ba     9:28                  lägenhet         äges av Anna Nilsson (lagfart den 31                                                                   oktober 1882)
c       9:29           5/576 mantal         äges av Hans Persson
ca     9:30          5/1152 mantal        äges av Hans Persson
cb     9:31          5/1152 mantal         äges av Hans Jönsson

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
23 mars 1876 - Ola Jönsson och Anna Svensdotter (köp)
26 oktober 1854 - 23 mars 1876 Bengt Bengtsson och Elna Jönsdotter (fastebrev)

Bilder