Vallarum 9:21 Borestad nr 2 (aktuellt nummer)

Adress Vallarumsvägen 442-22
Aktuell period 1901 -
Areal 0,1101 hektar
Ursprung Vallarum 9:10 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Fastigheten bildades vid en hemmansklyvning 1901 utav Vallarum 9:9 och 9:10.

Källa: Lantmäteriet

A            9:32             1/2016 mantal             Handlaren Anders Kristiansson
B            9:53             lägenhet                      Nils Månsson Tornberg
C            9:33             1/4032 mantal             Åbon Måns Persson
D            9:34             25/4032 mantal           Smeden Nils Rosengren
E (Da)    9:20, 9:35    lägenhet 11/4032        Lantbrukaren David Sjögren, lägenhet avsöndrad från D
F (Db)    9:21, 9:36    lägenhet 12/4032        Skomakaren Per Andersson, lägenhet avsöndrad från D
G (Dc)    9:52, 9:37    lägenhet 1/4032          Änka Johanna Rosengren, lägenhet avsöndrad från D
H (Dd)    9:48, 9:38    lägenhet 1/4032           Husmannen Ola Persson, lägenhet avsöndrad från D
I              9:39            13/2592 mantal             Smeden Johan Lundqvist
K             9:54            lägenhet                        Fränninge kommun (skoltomt) lägenhet avsöndrad från I
L             9:47            lägenhet                         Änka Elna Persdotter, lägenhet avsöndrad från I
M            9:40            2/2592 mantal                Åbo Håkan Mårtensson
N            9:41             3/2592 mantal               Skräddaren Nils Lindh
Ia            9:42             3/2592 mantal               Johan Lundqvist
Ib            9:43             4/2592 mantal                Hans Jacobsson
Ic            9:44              6/2592 mantal               Håkan Mårtensson

Källa: Lantmäteriet

En detaljbild av den karta som Lantmäteriet upprättade i samband med hemmansklyvningen 1901 och där man ser denna fastighet med bokstaven “F”. Om man jämför denna karta med en aktuell karta från hitta.se så är dagens fastighet större efter att Vallarum 9:21 och grannfastigheten 9:35 har slagits samman.

                                                                                                                                    Källa: kartbild.com

Källa: Lantmäteriet

 

Bilden här till höger är tagen på en del av köpebrevet när muraren köpte en avstyckning utav Sven Johansson och hans hustru Marna Håkansdotter.

 

 

 

 

 

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
19 november 1979 - Torsten Lennart Rehnström (köp)
24 juni 1976 - 19 november 1979 Vanja Ragni Ingeborg Olsson (köp)
19 november 1975 - 24 juni 1976 Karl Nils Jörgen Rafsten (köp)
22 mars 1975 - 19 november 1975 Dödsbodelägarna efter Emma Olsson, född Andersson (änka efter Alfred Olsson) (bouppteckning)
12 juni 1971 - 22 mars 1975 Dödsbodelägarna efter Alfred Olsson (make till Emma Olsson, född Andersson) (bouppteckning)
1 juli 1957 - 12 juni 1971 Alfred Olsson och Emma Andersson (köp)
18 oktober 1952 - 1 juli 1957 Agne Ragnvald Olsson och Helga Linnéa Olsson, född Strömbeck (auktion)
18 oktober 1952 - 18 oktober 1952 Dödsbodelägarna efter Anna Persson (Vallarum) (bouppteckning)
26 september 1942 - 18 oktober 1952 Anna Greta Persson (Vallarum) (köp)
1 november 1941 - 26 september 1942 Per Skog (köp)
5 februari 1934 - 1 november 1941 Dödsbodelägarna efter Per Andersson (make till Ingar Persdotter) (bouppteckning)
28 september 1899 - 5 februari 1934 Per Andersson och Ingar Persdotter (köper Ola Zaars del)
16 maj 1881 - 28 september 1899 Ola Zaar och Per Andersson (köp)
7 april 1876 - 16 maj 1881 Ola Pålsson (köp av avstyckningen)

Bilder