Vallarum 9:31 (aktuellt nummer)

Adress Vallarumsvägen 487-3
Aktuell period 1900 -
Areal 5/1152 mantal
Ursprung Vallarum 9:6 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

 

Källa: Lantmäteriet

1900 sker en hemmansklyvning och ägostyckning av Vallarum nr 9:6. Fastigheten Vallarum 9:31 bildas officiellt vid denna hemmansklyvning.

a       9:26       25/4608 mantal   äges av Hans Jönsson
b       9:27       1/4608 mantal     äges av O Hammarlund
ba     9:28       lägenhet              äges av Anna Nilsson (lagfart den 31 oktober 1882)
c       9:29       5/576 mantal        äges av Hans Persson
ca     9:30       5/1152 mantal      äges av Hans Persson
cb     9:31       5/1152 mantal      äges av Hans Jönsson

 

 

 

Vallarum 9:31

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Bilden här till vänster visar hur gården såg ut i mitten av 1940-talet när bilden publicerades i boken “Svenska gods och gårdar” tillsammans med följande text till bilden:

Postadress:         Vallarum

“Areal totalt 2,7 hektar åker. Tax.-v. 5 200. Jordart: Grusmylla på grusbotten. Mangårdsbyggnad uppförd omkring 1890. Ekonomibyggnaderna uppförda 1914. 2 kor, 1 ungdjur, 4 svin, 25 höns. Nuvarande ägaren köpte gården 1937 av sin svärson Ernst Nordström. Ägare: Nils Nilsson född 8 juli 1871. Son till Nils Persson och hans hustru Bengta född Jönsson. Gift med Arna Trulsson född 1871. Barn: Edit född 1902, Hilda född 1906.”

Källa: kartbild.com

Fastigheten ses här på den häradsekonomiska kartan från 1910 till höger i området med nummer 73 och här under på den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten med sin beteckning 9:31.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

På detta flygfoto från 1960 till höger ses fastigheten hur den såg vid denna tid med en väg över fastigheten.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1 juli 1942 - Malte Algot Olsson och Frida Signhild Ingeborg Olsson, född Sörensson (köp)
1 oktober 1936 - 1 juli 1942 Nils Nilsson och Arna Trulsdotter (köp)
29 september 1928 - 1 oktober 1936 Ernst Mauritz Nordström och Hilda Theresia Nordström, född Nilsson (köp)
20 mars 1908 - 29 september 1928 Olof Nilsson Lovén och Elna Jönsson (köp)
11 april 1901 - 20 mars 1908 Hans Jönsson och Kersti Håkansdotter och Ingar Mårtensdotter (köp)
1 april 1898 - 11 april 1901 Hans Persson och Johanna Andersson
- 1 april 1898 Ola Jönsson och Anna Svensdotter

Bilder