Vallarum 9:20 (avregistrerat nummer)

Adress Vallarumsvägen 442-16
Aktuell period 1901 - 1965
Areal 1/4032 mantal, 0,0370 hektar
Ursprung Vallarum 9:10 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 9:69 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildades vid en hemmansklyvning 1901 utav Vallarum 9:9 och 9:10.

Källa: Lantmäteriet

A           9:32             1/2016 mantal           Handlaren Anders Kristiansson
B           9:53              lägenhet                   Nils Månsson Tornberg
C           9:33             1/4032 mantal           Åbon Måns Persson
D            9:34             25/4032 mantal        Smeden Nils Rosengren
E (Da)    9:20, 9:35    lägenhet 11/4032      Lantbrukaren David Sjögren, lägenhet avsöndrad från D
F (Db)    9:21, 9:36     lägenhet 12/4032     Skomakaren Per Andersson, lägenhet avsöndrad från D
G (Dc)    9:52, 9:37     lägenhet 1/4032       Änka Johanna Rosengren, lägenhet avsöndrad från D
H (Dd)    9:48, 9:38     lägenhet 1/4032       Husmannen Ola Persson, lägenhet avsöndrad från D
I              9:39             13/2592 mantal         Smeden Johan Lundqvist
K            9:54              lägenhet                    Frenninge kommun (skoltomt) lägenhet avsöndrad från I
L            9:47               lägenhet                   Änka Elna Persdotter, lägenhet avsöndrad från I
M           9:40              2/2592 mantal           Åbo Håkan Mårtensson
N           9:41               3/2592 mantal           Skräddaren Nils Lindh
Ia           9:42               3/2592 mantal          Johan Lundqvist
Ib           9:43               4/2592 mantal          Hans Jacobsson
Ic           9:44               6/2592 mantal          Håkan Mårtensson

Källa: Lantmäteriet

Här är en detaljbild av den karta som Lantmäteriet upprättade 1901 i samband med den hemmansklyvning som genomfördes 1901. På kartan har fastigheten Vallarum 9:20 och den är märkt med “E”.

 

 

 

Källa: Lantmäteriet

Till höger är en del av köpebrevet till avstyckningen som blev starten till fastigheten Vallarum 9:20.

 

 

 

 

 

Vallarum 9:20

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Bilden här till vänster var införd i boken “Svenska gods och gårdar” som utkom i mitten av 1940-talet och som visar hur huset till fastigheten såg ut. Till bilden fanns även följande text:

Postadress:     Vallarum

“Areal totalt 6 hektar, därav 4,5 hektar åker, 1,5 hektar skog och betesmark. Tax.-v. 8 400. Jordart: Lera och lermylla på ler- och grusbotten. Mangårdsbyggnad uppförd å obekant tid, renoverad 1939 – 40. Ekonomibyggnader uppförda å obekant tid. 1 häst, 3 kor, 4 – 5 modersuggor samt höns. Gården till släkten 1939 genom köp från Mårten Nilssons sterbhus. Den har varit utarrenderad i ca 20 år. Förut brukades gården i 20 år av Mårten Nilsson som köpte den av en Sjögren. Ägare: Nils Edvin Bergström född 27 april 1894. Son till Nils Bergström och hans hustru Anna född Nilsson . Gift med Anette Karlsson född 18 september 1894. Barn: Sture. Ägaren medlem av mejeriföreningen.”

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
7 november 1962 - Gösta Jönsson och Ida Jönsson (köp)
18 januari 1958 - 7 november 1962 Gösta Nilsson och Ester Nilsson, född Jönsson (köp)
5 augusti 1939 - 18 januari 1958 Nils Edvin Bergström och Johanna Annette Bergström, född Karlsson (köp)
22 februari 1921 - 5 augusti 1939 Dödsbodelägarna efter Mårten Nilsson och Anna Persdotter (bouppteckning)
5 augusti 1902 - 22 februari 1921 Mårten Nilsson och Anna Persson (köp)
30 mars 1883 - 5 augusti 1902 David Sjögren och Anna Persson (köp)
17 augusti 1876 - 30 mars 1883 Jöns Andersson och Bengta Torkelsdotter (köp)
- 24 september 1875 Sven Johansson och Marna Håkansdotter (köp)

Bilder