Vallarum 9:33 (avregistrerat nummer)

Adress Vallarumsvägen 471-6
Aktuell period 1901 - före 1975
Areal 1/4032 mantal
Ursprung Vallarum 9:9 (avregistrerat nummer) , Vallarum 9:10 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 9:26 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

En ny hemmansklyvning genom fördes 1901 utav ägorna för Vallarum 9:9 och 9:10.

A               9:32             1/2016 mantal                   Handlaren Anders Kristiansson
B               9:53              lägenhet                           Nils Månsson Tornberg
C               9:33              1/4032 mantal                  Åbon Måns Persson
D               9:34              25/4032 mantal                 Smeden Nils Rosengren
E (Da)       9:20, 9:35      lägenhet 11/4032              Lantbrukaren David Sjögren, lägenhet avsöndrad från D
F (Db)       9:21, 9:36      lägenhet 12/4032             Skomakaren Per Andersson, lägenhet avsöndrad från D
G (Dc)       9:52, 9:37      lägenhet 1/4032               Änka Johanna Rosengren, lägenhet avsöndrad från D
H (Dd)       9:48, 9:38      lägenhet 1/4032               Husmannen Ola Persson, lägenhet avsöndrad från D
I                 9:39              13/2592                             mantal Smeden Johan Lundqvist
K               9:54               lägenhet                            Frenninge kommun (skoltomt) lägenhet avsöndrad från I
L                9:47               lägenhet                            Änka Elna Persdotter, lägenhet avsöndrad från I
M               9:40               2/2592 mantal                   Åbo Håkan Mårtensson
N               9:41                3/2592 mantal                  Skräddaren Nils Lindh
Ia               9:42               3/2592 mantal                  Johan Lundqvist
Ib               9:43               4/2592 mantal                   Hans Jacobsson
Ic               9:44               6/2592 mantal                   Håkan Mårtensson

Källa: Lantmäteriet

Här till höger ses en karta som Lantmäteriet upprättade 1901 i samband med hemmansklyvningen 1901 utav fastigheterna Vallarum 9:9 och 9:10. Här under ses den häradsekonomiska kartan från 1910 där denna fastighet ses i område nummer 72 där denna fastighet var den norra delen.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

På den ekonomiska kartan från 1975 till höger ses att fastigheten är borta och att den uppgått i fastigheten Vallarum 9:26.

 

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
14 september 1978 - Ulf Göran Dahlqvist (köp)
15 februari 1974 - 14 september 1978 Karin Gunhild Bergkvist (köp)
28 augusti 1972 - 15 februari 1974 Erik Reinhold Lindskog och Siv Hjördis Maj.Britt Lindskog (köp)
4 juli 1969 - 28 augusti 1972 Georg Johansson (köp)
18 juni 1959 - 4 juli 1969 Per Steneljung (köp)
3 februari 1959 - 18 juni 1959 Dödsbodelägarna efter Ida Dahlin (änka efter Hans Dahlin) (bouppteckning)
8 september 1953 - 3 februari 1959 Ida Dahlin (maka till Hans Dahlin) (skifteshandling)
7 juli 1928 - 8 september 1953 Hans Persson Dahlin och Ida Dahlin, född Olsson (köp)
17 februari 1928 - 7 juli 1928 Dödsbodelägarna efter Måns Persson (make till Bengta Nilsdotter) (bouppteckning)
14 november 1896 - 17 februari 1928 Måns Persson och Bengta Nilsdotter (köp)
- 14 november 1896 Dödsbodelägarna efter Bengta Persdotter (Vallarum) (bouppteckning)
8 november 1880 - 22 april 1897 Nils Magnus Rosengren och Bengta Persson
24 september 1875 - 11 januari 1881 Sven Johansson och Marna Håkansdotter

Bilder