Starrarps Ora 1:70 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildades 1967 genom en sammanslagning av fastigheterna Starrarps Ora
1:23, 1:24, 1:25, 1:39, 1:43 och 1:44.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
9 maj 1947 - Seved Josef Persson och Svea Ingeborg Persson (köp av 1:23, 1:24, 1:25, 1:39, 1:43 och 1:44)

Bilder