Starrarps Ora 1:43 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildas i nedanstående hemmansklyvning från 1872. 1872 sker en hemmansklyvning av denna fastighet tillsammans med fastigheterna Starrarps Ora 1:10, 1;14, 1;15, 1:18, 1:19 och 1:20.

Källa: Lantmäteriet

Efter hemmansklyvningen fördelar sig markerna enligt följande:
A      1:41     61/1536 mantal     M. Berggren
B      1:42   113/3072 mantal     Mårten Trulsson
C     1:43      11/1536 mantal     Per Mårtensson
D     1:44      39/3072 mantal     Ola Andersson
E     1:45        9/3072 mantal     Bengt Thorvaldsson
F    1:46       47/3072 mantal     Sven Persson

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
9 maj 1947 - Seved Josef Persson och Svea Ingeborg Persson (köp)
9 mars 1903 - 9 maj 1947 Anders Persson och Ingrid Rosenqvist (köp)
27 februari 1892 - 9 mars 1903 Nils Andersson och Anna Håkansson (köp)
28 oktober 1882 - 27 februari 1892 Mårten Persson och Anna Jönsson (köp)
16 juli 1882 - 28 oktober 1882 Dödsbodelägarna efter Per Mårtensson (bouppteckning)
17 juli 1878 - 16 juli 1882 Per Mårtensson och Anna Persdotter och Ingar Henriksdotter (köp)
17 juli 1878 - 17 juli 1878 Jöns Andersson (Bjälkhult) (köp)
20 oktober 1876 - 17 juli 1878 Per Mårtensson och Anna Persdotter och Ingar Henriksdotter (köp)
20 oktober 1876 - 20 oktober 1876 Jöns Mårtensson och Anna Olsson (köp)
19 oktober 1876 - 20 oktober 1876 Dödsbodelägarna efter Anna Persdotter. (bouppteckning)
8 februari 1875 - 19 oktober 1876 Per Mårtensson och Anna Persdotter och Ingar Henriksdotter (köp)
20 december 1871 - 8 februari 1875 Sven Lindahl och Bengta Olsdotter (fastebrev)

Bilder